Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Paweł Nosal

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Kierownik Katedry w jednostce Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt

Terminy konsultacji dla studentów

Poniedziałek, godz. 11:00 - 12:30 oraz terminy uzgodnione z poszczególnymi grupami

Zainteresowania

parazytologia, herpetologia, organizmy synantropijne

Koordynowane przedmioty

08/09L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
09/10Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
09/10L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
09/10L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
09/10L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
10/11Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
10/11Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
10/11Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
10/11L - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
10/11L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
10/11L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
10/11L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
11/12Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
11/12Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
11/12Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
11/12L - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
11/12L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
11/12L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
11/12L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
11/12L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
12/13Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
12/13Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
12/13Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
12/13L - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
12/13L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
12/13L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
12/13L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
12/13L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
13/14Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
13/14Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
13/14Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
13/14Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
13/14Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
13/14Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
13/14L - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
13/14L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
13/14L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
13/14L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
13/14L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
13/14L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
14/15Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
14/15Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
14/15Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
14/15Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
14/15Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
14/15L - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
14/15L - Biologia gleby H.ZOE.GLEB9.SL.HZOBX
14/15L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
14/15L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
14/15L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
14/15L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
15/16Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
15/16Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
15/16Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
15/16Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOHX
15/16Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
15/16L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H
15/16L - Biologia gleby H.ZOE.9BIOL.SM.HRBRX
15/16L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
15/16L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
15/16L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
15/16L - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZOTY
15/16L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBY
16/17Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
16/17Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
16/17Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
16/17Z - Herpetologia 2 H.F57.HE2.SI.HZOTY
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
16/17Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOY.H
16/17Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOPX
16/17L - Biologia gleby H.1s.GLE9.SM.HRBRY
16/17L - Biologia gleby H.1s.GLE9.SMN.HRBRY
16/17L - Ekologia zwierząt H.ZOE.EKOZW.SI.HZOHX
16/17L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
16/17L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
16/17L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
16/17L - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZOTY
16/17L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
16/17L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBY
17/18Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
17/18Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
17/18Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
17/18Z - Herpetologia H.ZZS.HER9.SL.HBIOY
17/18Z - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
17/18Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOY.H
17/18Z - Zoologia R.3s.ZOO.NI.ROSOY.H
17/18Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOHY
17/18Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOPY
17/18L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
17/18L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
17/18L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SI.HZOHY
17/18L - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZOTY
17/18L - Zoologia H.2s.ZOO.NI.HZOBY
17/18L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBY
18/19Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H
18/19Z - Herpetologia H.ZZS.HER9.SL.HBIOY
18/19Z - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
18/19Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOY.H
18/19Z - Zoologia stosowana H.1s.ZOO.SI.HRBGY
18/19Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOHY
18/19Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOKY
18/19Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOPY
18/19Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOTY
18/19L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SI.HZOHY
18/19L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
18/19L - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZOTY
18/19L - Zoologia H.2s.ZOO.NI.HZOBY
18/19L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBY
19/20Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H
19/20Z - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
19/20Z - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
19/20Z - Herpetologia H.ZZS.HER9.SL.HBIOY
19/20Z - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
19/20Z - Herpetologia 2 H.F57.HE2.SI.HZOTY
19/20Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOZ.H
19/20Z - Zoologia stosowana H.1s.ZOO.NI.HZONZ
19/20Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOHZ
19/20L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
19/20L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
19/20L - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZOTY
19/20L - Zoologia H.2s.ZOO.NI.HZOBZ
19/20L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBZ
20/21Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H
20/21Z - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
20/21Z - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SM.HZOUZ
20/21Z - Herpetologia 2 H.F57.HE2.SI.HZOTY
20/21Z - Zoologia R.1s.ZOO.NI.ROSOZ.H
20/21Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOZ.H
20/21Z - Zoologia stosowana H.1s.ZOO.NI.HZONZ
20/21Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOHZ
20/21L - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
20/21L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
20/21L - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZOTZ
20/21L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBZ
21/22Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H
21/22Z - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
21/22Z - Herpetologia 2 H.F57.HE2.SI.HZOTZ
21/22Z - Zoologia R.1s.ZOO.NI.ROSOZ.H
21/22Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOZ.H
21/22Z - Zoologia stosowana H.1s.ZOO.NI.HZONZ
21/22Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOHZ
21/22L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOZZ
21/22L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBZ
22/23Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H
22/23Z - Ekologia H.3s.EKO.SL.HBIOZ
22/23Z - Herpetologia 2 H.F57.HE2.SI.HZOTZ
22/23Z - Paleobiologia H.3s.PAL.SM.HBIOZ
22/23Z - Zoologia R.1s.ZOO.SI.RBIOZ.H
22/23Z - Zoologia stosowana H.1s.ZOO.NI.HZONZ
22/23Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOHZ
22/23L - Ekologia zwierząt H.2s.EKO.SI.HZOHZ
22/23L - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
22/23L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
22/23L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SM.HZOUZ
22/23L - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZOTZ
22/23L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOZZ
22/23L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBZ
23/24Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H
23/24Z - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.NI.HZANZ
23/24Z - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZAHZ
23/24Z - Herpetologia 1 H.F47.HE1.SI.HZATZ
23/24Z - Herpetologia 2 H.F57.HE2.SI.HZATZ
23/24Z - Herpetologia 2 H.F57.HE2.SI.HZOTZ
23/24Z - Paleobiologia H.3s.PAL.SM.HBIOZ
23/24Z - Zoologia stosowana H.1s.ZOO.NI.HZANZ
23/24Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZAHZ
23/24L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZAHZ
23/24L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBZ

Prowadzone przedmioty

15/16L - Biologia R.2s.BIO.NI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
16/17Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
18/19Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXX.H: Wykład (grupa 1)
19/20Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H: Wykład (grupa 1)
20/21Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H: Wykład (grupa 1)
22/23Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H: Wykład (grupa 1)
23/24Z - Biologia R.1s.BIO.SI.ROSXZ.H: Wykład (grupa 1)
Imiona
Paweł
Nazwisko
Nosal
Stopnie i tytuły
dr hab. inż. prof. URK
012 662 40-37

adres email jest ukryty
Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)