Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOO.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy systematyki zwierząt. Nomenklatura zoologiczna. Filogenetyczna i adaptacyjna zmienność budowy zwierząt w warunkach naturalnych i hodowlanych. Różnorodność gatunkowa zwierząt, z uwzględnieniem gatunków objętych ochroną, zagrożonych wyginięciem i obcych oraz gatunków stanowiących protoplastów zwierząt udomowionych. Znaczenie zwierząt w ekosystemach oraz w życiu i działalności człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Zoologia – przedmiot i cel nauk zoologicznych. Systemy klasyfikacyjne i nomenklatura zoologiczna.

Powstanie życia. Historia biosfery. Zwierzęta w biosferze.

Rozmnażanie i rozwój organizmów zoologicznych.

Filogeneza układów: powłokowego i ruchu; pokarmowego, oddechowego, krążenia i wydalniczego; układu nerwowego z narządami zmysłów oraz wewnątrzwydzielniczego

Fauna Polski.

Ćwiczenia (30 godz.):

Protozoa – komórki i organizmy. Budowa i znaczenie

Płazińce – tkankowce (wirki, przywry i tasiemce). Adaptacje do pasożytniczego trybu życia.

Nicienie – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. Organizmy pasożytnicze.

Pierścienice jako ogniwo ewolucyjne. Organizmy glebowe i wodne.

Stawonogi wodne: skorupiaki.

Szczękoczułkowce jako organizmy drapieżne i saprofityczne. Pasożytnicze roztocze

Owady – budowa, bioróżnorodność i znaczenie.

Mięczaki. Szkarłupnie. Budowa i znaczenie

Ryby – różnorodność przystosowań do życia w środowisku wodnym.

Płazy i gady – rozwój adaptacji do życia w środowisku lądowym. Przedstawiciele fauny krajowej.

Ptaki i ssaki – organizmy stałocieplne. Przegląd fauny krajowej – ochrona i znaczenie. Gatunki poddane procesowi domestykacji.

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa, 1996.

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, 1997.

Sulgostowska T., Bednarek A. Zoologia rolnicza t. 1. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i rozumie:

- współczesne metody systematyzowania zwierząt,

- podstawowe pojęcia z zakresu nomenklatury zoologicznej,

- filogenetyczną zmienność i adaptacje zwierząt do różnych warunków środowiskowych,

- znaczenie zwierząt w biocenozie oraz gospodarce i życiu człowieka.

Umiejętności − absolwent potrafi:

- zastosować techniki mikroskopowe do rozpoznawania organizmów zoologicznych,

- przeprowadzić analizę morfologii i anatomii zwierząt,

- zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą.

Kompetencje społeczne − absolwent:

- docenia potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Egzamin w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Irena Grześ, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Irena Grześ, Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.