Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Parasites of Domestic Animals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZSa.PAR9.SM.HBIOY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parasites of Domestic Animals
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main objective of the course is to give the understanding of host-parasite relationship and pathogenic potential of parasites, as well as to learn Students the diagnostic methods used in parasitological labs. Common parasites of domestic animals, and zoonotic potential of any parasite species, are considered.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Lectures (20 hours):

1. Introduction to the course. Key definitions. Parasites as pathogens

3. Infection and disease. Factors affecting the epizootiology of parasitic diseases

4. The spectrum of parasitism. Institute’s collection of parasite specimens

5. Characterization of protozoa. Life cycles of coccidia and their importance to epizootiology and control programmes

6. Characterization of helminths. Life cycles of flukes, tapeworms and nematodes, and their importance to epizootiology and control programmes

7. Characterization of arthropods (mites, ticks, fleas, lice and flies). Myiasis

8. Parasitic zoonoses

Lab works (10 hours):

1. Methods, tools and techniques used in diagnostic parasitology.

2. Indication of parasitic species.

Literatura: (tylko po angielsku)

Anonymous, 1986: Manual of veterinary parasitological laboratory techniques. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London.

Kaufmann J., 1996: Parasitic infections of domestic animals. Birkhäuser Verlag, Basel.

Soulsby E. J. L., 1982: Helminths, arthropods and protozoa of domesticated animals. Bailliere Tindall, London.

Thienpont D. et al., 1986: Diagnosing helminthiasis by coprological examination. Jannsen Research Foundation, Beerse.

Urquhart G. M. et al., 1996: Veterinary parasitology. Blackwell Science, Oxford.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students understand the host-parasite relationship and know the pathogenicity of parasites.

They are familiar with the major diagnostic methods used in veterinary and environmental parasitology.

Students are aware of the hazards associated with zoonotic parasites.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

To pass the course, Students are obligated to write the final test.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)