Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Herpetofauna wód śródlądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.HER9.NI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herpetofauna wód śródlądowych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (9 godz.):

1-2. Systematyka płazów – pochodzenie, przegląd i charakterystyka wybranych taksonów. Różnorodność fauny światowej

3. Krajowe gatunki płazów na tle fauny europejskiej

4. Biologia i ekologia płazów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków krajowych

5. Znaczenie płazów. Zagrożenia fauny krajowej – globalne i lokalne. Ochrona czynna i bierna – akty prawne krajowe i międzynarodowe

6. Pochodzenie gadów – podstawy paleontologii

7. Różnorodność gatunkowa żółwi, adaptacje do środowiska lądowego i wodnego

8. Systematyka gadów – krokodyle, hatterie

9. Bioróżnorodność gatunkowa łuskonośnych na tle fauny krajowej

Ćwiczenia (9 godz.):

1-2. Morfologia i anatomia płazów. Rozwój osobniczy

3-4. Nomenklatura okolic powierzchni ciała i plamistości. Rozpoznawanie i rozmieszczenie krajowych gatunków płazów

5. Morfologia i anatomia gadów

6. Rozpoznawanie krajowych gatunków gadów

7-9. Podstawy akwaterrarystyki. Herpetaria. Zaliczenie

Literatura:

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.

Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Opisuje różnorodność gatunkową płazów i gadów w ujęciu systematycznym i ewolucyjnym

- Tłumaczy adaptacje płazów i gadów do środowiska słodkowodnego

- Wyjaśnia znaczenie herpetofauny w środowisku naturalnym oraz w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki rybackiej

Umiejętności:

- Analizuje przystosowanie biologiczne płazów i gadów do zajmowanych środowisk

- Interpretuje rolą herpetofauny jako organizmów wskaźnikowych

- Decyduje o wyborze gatunków płazów i gadów do hodowli akwaterrarystycznej

Kompetencje społeczne:

- Jest wrażliwy na zagrożenia antropogeniczne dla herpetofauny krajowej

- Jest świadomy znaczenia tych organizmów w środowisku oraz w aspekcie ochrony przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Test otwarty

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.