Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.EWO.SM.HBIOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologia ewolucyjna
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana II stopnia III sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Modele doboru

Adaptacja i dostosowanie

Ewolucja płciowości i dobór płciowy

Konflikt i kooperacja, życie społeczne organizmów

Sukces rozrodczy, zalety rozważania płciowego i bezpłciowego

Ewolucja historii życiowych

Dobór krewniaczy, nierówność Hamiltona

Ćwiczenia audytoryjne (15 godz.):

Historia życia na Ziemi

Współczesne wymieranie gatunków

Skąd się biorą nowe gatunki?

Gatunki kluczowe i inwazyjne we współczesnym świecie

Jak powstają ekosystemy?

Ewolucyjne wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych

Miejsce człowieka w świecie zwierząt

Starzenie się, “hipoteza babci”

Literatura:

D.J Futuyama. Ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

M. Ryszkiewicz. 4 miliardy lat, Prószyński i s-ka, 2007

E. O. Wilson. Różnorodność życia, PIW, 1999

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

-procesy powstawania gatunków i kształtowania różnorodności

-podstawy zjawisk i prawidłowości przyrodniczych w kontekście działania doboru

-strategie ewolucyjne organizmów w kategoriach zysków i strat

Umiejętności - potrafi:

-weryfikować utarte poglądy tj. dobro gatunku, dobór grupowy

-zastosować teorie biologii ewolucyjnej do wyjaśniania zjawisk przyrodniczych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń: trzy kolokwia, każde po 2-3 zajęciach. Kolokwium stanowi test wyboru, zaliczenie od 50% wszystkich zdobytych punktów.

Egzamin pisemny, test wyboru, zaliczenie testu od 60%.

Ocenę końcową stanowi: 40% oceny z ćwiczeń i 60% oceny z egzaminu z wykładów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Grześ
Prowadzący grup: Irena Grześ, Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kucharska, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Anna Kucharska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)