Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Herpetologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Herpetologia
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością płazów i gadów krajowych i tropikalnych. Rola w środowisku naturalnym i znaczenie dla gospodarki człowieka. Ochrona gatunkowa. Gatunki spotykane w hodowlach. Biologia zmiennocieplnych czworonogów, najważniejsze zagrożenia środowiskowe oraz znaczenie tych zwierząt jako bioindykatorów.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.):

Systematyka płazów

Krajowe gatunki płazów na tle fauny europejskiej

Biologia i ekologia płazów

Znaczenie płazów i ich ochrona

Pochodzenie gadów – podstawy paleontologii

Różnorodność gatunkowa żółwi

Systematyka gadów – krokodyle, hatterie

Bioróżnorodność gatunkowa łuskonośnych na tle fauny krajowej

Ćwiczenia (15 godz.):

Morfologia i anatomia płazów. Rozwój osobniczy

Rozpoznawanie i rozmieszczenie krajowych gatunków płazów

Morfologia i anatomia gadów

Rozpoznawanie krajowych gatunków gadów

Hodowle terrariowe płazów i gadów

Literatura:

1. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN Warszawa-Poznań.

2. Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe (część 1 – 3). PWN Warszawa.

3. Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Inspekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.

4. Herczek A., Gorczyca J. 1999. Atlas i klucz. Płazy i gady Polski. Wydawnictwo Kubajak, Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- różnorodność gatunkową płazów i gadów w skali globalnej

- zależności pomiędzy działalnością człowieka a zagrożeniami dla istnienie gatunków herpetofauny

- znaczenie fauny krajowej w środowisku naturalnym i gospodarce człowieka

Umiejętności - potrafi:

- identyfikować gatunki krajowe oraz rozpoznawać ich siedliska

- analizować i określać związek pomiędzy biologią płazów i gadów a ich znaczeniem jako bioindykatorów

- ocenić możliwości wykorzystania wybranych gatunków płazów i gadów w hodowlach terrariowych

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- ochrony herpetofauny krajowej, dostrzega rolę tych organizmów w aspekcie zanieczyszczeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu. Test otwarty

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst) student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%.

Udział oceny z wykładu w ocenie końcowej 50%.

Zaliczenie ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe (udział oceny w ocenie końcowej 50%).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.