Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwierzęta jako szkodniki upraw rolnych i leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.SZKO9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta jako szkodniki upraw rolnych i leśnych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapozanie studentów z bioróżnorodnością szkodników fauny bezkręgowej i kręgowej zsiedlającej obszary rolne i leśne

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)1. Wprowadzenie pojęć. Bezkręgowce (nicienie, roztocze, tchawkowce, ślimaki) ? szkodniki upraw polowych, drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, użytków zielonych 7 godz.2. Bezkręgowce (owady) ? szkodniki drzew i krzewów leśnych 3 godz.

3. Kręgowce (gryzonie, zwierzyna łowna) jako szkodniki 3 godz.

4. Metody zwalczania z uwzględnieniem walki biologicznej ze szkodnikami 2 godz.

ĆWICZENIA (10 godz.)

1. Inwentaryzacja szkodników rolnych w terenie 5 godz.

2. Inwentaryzacja szkodników leśnych w terenie 5 godz.

3. Oznaczanie materiału (bezkręgowce) 5 godz.

Literatura:

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja- Rozwój SGGW, Warszawa;

Boczek J., Błaszczak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. SGGW, Warszawa;

Novak V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. RWRiL, Warszawa;

Wąsowski R., Pentkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Mulico, Warszawa;

Wilkaniec B. (red.) 2006. Entomologia leśna. AR Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową bezkręgowców, szkodników upraw rolnych i leśnych

Rozpoznaje gatunki kręgowców, szkodników upraw rolnych i leśnych

Poznaje metody zwalczania szkodników

Umiejętności

Przeprowadza inwentaryzację szkodników w terenie

Stosuje podstawowe metody odłowu zwierząt bezkręgowych – szkodników upraw rolnych i leśnych

Analizuje pozyskane organizmy pod względem taksonomicznym

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę do pracy w grupie

Jest wrażliwy na aspekty ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie

pisemnego testu (otwarty).

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst) student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

Ćwiczenia w ramach prawidłowego funkcjonowania agrocenoz i środowisk leśnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Marta Skalska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.