Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.ZOK.SI.HETOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia kręgowców
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień II sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady 15 godzin:

1. Pochodzenie i współczesna systematyka kręgowców – 2 godz.

2. Ryby – życie w środowisku wodnym – 2 godz.

3. Płazy – pierwsze czworonogi lądowe. Dwuśrodowiskowość życia płazów – 2 godz.

4. Gady – pierwsze owodniowce. Ptaki i ssaki jako zwierzęta stałocieplne – 2 godz.

5. Ptaki – różnorodność i rozprzestrzenienie – 2 godz.

6. Ssaki – zróżnicowanie siedliskowe – 2 godz.

7. Gatunki chronione, zagrożone i wymarłe oraz gatunki obce inwazyjne ekologicznie. Szkodniki i synantropy. Gatunki udomowione i ich protoplaści – 3 godz.

Ćwiczenia 30 godzin:

1. Cechy wspólne strunowców. Osłonice– 2 godz.

2. Bezczaszkowce i czaszkowce bezszczękowe – 2 godz.

3. Ryby chrzęstnoszkieletowe – 2 godz.

4. Ryby kostnoszkieletowe – gatunki morskie i słodkowodne – 2 godz.

5. Płazy – budowa, rozwój i adaptacje środowiskowe. Gatunki krajowe – 4 godz.

6. Gady – budowa, rozwój i adaptacje środowiskowe. Gatunki krajowe – 4 godz.

7. Ptaki – termoregulacja i adaptacje do lotu. Charakterystyka wybranych rzędów – 6 godz.

8. Ssaki – adaptacje morfologiczne i anatomiczne. Charakterystyka wybranych rzędów – 8 godz.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

- bogactwo gatunkowe i związki wśród kręgowców

- filogenetyczną zmienność i adaptacje kręgowców do różnych środowisk

Umiejetności - potrafi:

- zastosować odpowiednie techniki mikro- i makroskopowe do przeprowadzenia analizy morfologicznej i anatomicznej organizmów oraz zweryfikować własne obserwacje ze zdobytą wiedzą zoologiczną

- opisać poznane zwierzęta pod względem taksonomicznym i ekologicznym, a także znaczenia dla człowieka

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

- działania na rzecz ochrony środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia laboratoryjne i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Paweł Nosal, Mateusz Okrutniak, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.