Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytozy zwierząt i ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZDZ.PZL9.SI.HETOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt i ludzi
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Etologia i psychologia zwierząt I stopień elektywy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student poznaje pasożyty ludzi i zwierząt w ujęciu systematycznym oraz konsekwencje inwazji pasożytniczych u żywicieli. Zaznajamia się z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej. Zapoznaje się także z podstawowymi metodami diagnostyki, profilaktyki i chemioterapii chorób pasożytniczych.

Pełny opis:

Wykłady (30 godz.):

- Istota choroby pasożytniczej. Wybrane aspekty układu pasożyt-żywiciel w odniesieniu do chorób inwazyjnych człowieka

- Rozprzestrzenienie geograficzne parazytoz ludzi. Pasożytnicze choroby transmisyjne – "wielkie endemie" krajów tropikalnych

- Choroby „brudnych rąk”, choroby oportunistyczne i nowe antropozoonozy spośród parazytoz. Biegunki podróżnych o podłożu pasożytniczym

- Pasożyty o szczególnym znaczeniu zdrowotnym dla ludzi w Polsce

- Diagnostyka w parazytologii lekarskiej. Parazytozy urojone

- Charakterystyka powszechnych parazytoz u zwierząt - cykl rozwojowy, objawy schorzeń, rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie parazytoz u zwierząt udomowionych

Literatura:

1. Morozińska-Gogol J. Parazytologia medyczna. Kompendium. PZWL, 2016.

2. Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, 2004

3. Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, 1971

4. Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Efekty uczenia się:

WIEDZA - student zna i rozumie:

- biologię pasożytów wywołujących parazytozy u zwierząt i człowieka – z uwzględnieniem ich epizootiologii, epidemiologii i profilaktyki

- zależności pomiędzy zarażeniem zwierząt i obecnością organizmów żywicielskich w środowisku a chorobami u ludzi

- konsekwencje inwazji pasożytniczych u zwierząt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student jest gotów do:

- dbałości o stan zdrowotny zwierząt udomowionych, jest wrażliwy na aspekt sanitarny środowiska

- oceny zagrożeń związanych z nabywaniem chorób pasożytniczych, w tym w wyniku migracji ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne w formie testu wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.