Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy parazytologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.PPA.SI.HZOTZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy parazytologii
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Zootechnika- Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych VII sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z przedmiotem zainteresowań parazytologii ogólnej, systematycznej i środowiskowej. Koewolucja w układzie pasożyt-żywiciel i adaptacje do pasożytnictwa. Terminologia parazytologiczna i inwazjologiczna. Biologia i systematyka najważniejszych pasożytów ludzi i zwierząt. Zagadnienia z diagnostyki parazytologicznej i profilaktyki chorób inwazyjnych ludzi i zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady (10 godz.)

Parazytologia jako nauka oraz przedmiot jej zainteresowań. Pojęcia i terminy związane z pasożytnictwem

Elementy epidemiologii i epizootiologii chorób inwazyjnych

Protozoologia parazytologiczna – najważniejsze jednostki chorobowe o etiologii pierwotniaczej

Helmintologia weterynaryjna i medyczna – znaczenie robaków dla zdrowia ludzi I zwierząt

Arachnoentomologia weterynaryjna i medyczna – pasożytnicze roztocze i owady

Ćwiczenia (15 godz.)

Tradycyjne i nowoczesne techniki diagnostyczne wykorzystywane w parazytologii. Założenia projektowe

Pozyskiwanie materiału w terenie do wykonania założonego projektu

Analizy laboratoryjne i dokumentacja badawcza

Opracowanie raportów naukowych na bazie własnych projektów badawczych

Literatura:

Bowman D.D. 2012. Parazytologia weterynaryjna Georgis. Elsevier, Wrocław.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Niewiadomska K., Pojmańska T., Machnicka B., Czubaj A. 2001. Zarys parazytologii ogólnej. PWN.

Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Wyrobisz A., Kowal J., Nosal P. 2016. Insight into species diversity of the Trichostrongylidae Leiper, 1912 (Nematoda: Strongylida) in ruminants. Journal of Helminthology, 90(6), 639-646

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Opisuje organizmy pasożytnicze i żywicielskie używając prawidłowych pojęć i terminów

- Charakteryzuje biologię pasożytów ludzi i zwierząt oraz epizootiologię i epidemiologię wywołanych przez nie parazytoz

- Wskazuje podstawowe zasady profilaktyki i prewencji przeciwpasożytniczej

Umiejętności:

- Dobiera odpowiednie metody diagnostyczne do rozpoznania poziomu zarażenia zwierząt oraz zanieczyszczenia środowiska formami inwazyjnymi pasożytów

- Przeprowadza badania parazytologiczne w zakresie wybranego projektu

Kompetencje społeczne:

- Jest wrażliwy na aspekt sanitarny środowiska

- Jest świadomy zagrożeń związanych z obecnością pasożytów ludzi i zwierząt w przyrodzie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na ocenę w formie testu jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Na ocenę pozytywną z ćwiczeń należy prawidłowo wykonać projekt; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)