Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytozy zwierząt i ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZS.PARA9.NI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt i ludzi
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka pasożytów w ujęciu systematycznym. Epizootiologia poszczególnych parazytoz, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Problem zoonoz pasożytniczych. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod profilaktyki i chemioterapii. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej. Zagadnienia z diagnostyki chorób inwazyjnych.

Pełny opis:

Wykłady - 20 godz. Tematyka:

- Istota choroby pasożytniczej. Różne aspekty układu pasożyt-żywiciel - 2 godz.

- Charakterystyka powszechnych parazytoz u zwierząt gospodarskich - cykl rozwojowy, objawy schorzenia, rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie - 10 godz.

- Rozprzestrzenienie geograficzne parazytoz ludzi. Pasożytnicze choroby transmisyjne. "Wielkie endemie" krajów tropikalnych - 2 godz.

- Zoonozy pasożytnicze, w tym tzw. "nowe antropozoonozy". Choroby brudnych rąk i choroby oportunistyczne spośród parazytoz. Parazytozy urojone - 2 godz.

- Pasożyty o szczególnym znaczeniu zdrowotnym dla ludzi w Polsce - 2 godz.

- Metody diagnostyczne (z uwzględnieniem nowych metod) stosowane w diagnostyce parazytologicznej. Prewencja chorób pasożytniczych człowieka - 2 godz.

Literatura:

Stefański W. Parazytologia weterynaryjna. PWRiL, Warszawa, 1968.

Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1971.

Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Golvan Y. J. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław, 2000.

Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- konsekwencje inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich

- biologię pasożytów z różnych grup systematycznych, wywołujących parazytozy u zwierząt i człowieka – z uwzględnieniem ich epizootiologii i epidemiologii

- podstawowe metody zapobiegania zarażeniu zwierząt pasożytami oraz metody ich zwalczania

- zależności pomiędzy zarażeniem zwierząt i obecnością organizmów żywicielskich w środowisku, a odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi

Kompetencja społeczne - absolwent:

- dba o stan zdrowotny zwierząt udomowionych

- jest wrażliwy na aspekt sanitarny środowiska

- jest świadomy zagrożeń związanych z migracją ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.