Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia ogólna
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego2 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zaznajomienie studentów z zakresem przedmiotu i charakterystyką nauk biologicznych. Rozważania o powstaniu życia, w tak skomplikowanej formie, jaką się nam dziś prezentuje; teorie powstawania zwierząt jedno- i wielokomórkowych, a także drzewo rodowe i przegląd ważniejszych typów zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady (semestr I i II)1. Biologia jako przedmiot podstawowy 2 godz.

2. Początki życia na Ziemi 2 godz.

3. Struktura i funkcjonowanie organizmów żywych 1 godz.

4. Różnorodność strategii życiowych 2 godz.

5. Pokrycie ciała 1 godz.

6. Ewolucjonizm – historia i współczesność 1 godz.

7. Zachowanie się zwierząt 2 godz.

8. Porozumiewanie się zwierząt 1 godz.

9. Interakcje międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe 1 godz.

10. Pasożytnictwo 1 godz.

11. Rozmnażanie się roślin i zwierząt 3 godz.

12. Filogeneza układów wewnętrznych u zwierząt 14 godz.

Ćwiczenia

II SEMESTR

Ćw.1 Układ nerwowy i narządy zmysłów - 1 godzina

Ćw.2 Układ rozrodczy zwierząt- 1 godzina

Ćw.3 Przegląd grup systematycznych świata zwierzęcego- 1 godzina

Ćw.4 Przegląd grup systematycznych świata zwierzęcego- 1 godzina

Ćw.5 Tkanki roślinne. - 1 godzina

Ćw.6 Budowa morfologiczna i anatomiczna korzenia. - 1 godzina

Ćw.7 Budowa morfologiczna i anatomiczna pędu. - 1 godzina

Ćw.8 Budowa morfologiczna i anatomiczna liścia. - 1 godzina

Ćw.9 Budowa kwiatu i rodzaje kwiatostanów: - 1 godzina

Ćw.10 Budowa i rodzaje nasion i owoców. - 1 godzina

Ćw.11 Rozwój roślin, ruchy roślin- 1 godzina

Ćw.12 Gospodarka wodna roślin- 1 godzina

Ćw.13 Przegląd grup systematycznych świata roślinnego - rośliny niższe- 1 godzina

Ćw.14 Przegląd grup systematycznych świata roślinnego - rośliny wyższe- 1 godzina

Ćw.15 Zaliczenie- 1 godzina

Literatura:

Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa, 1982.

Rajski A. Zoologia, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa, 1984.

Jura Cz. Bezkręgowce. PWN, 1985.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.