Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Parazytozy zwierząt i ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZZS.PARA9.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Parazytozy zwierząt i ludzi
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie konsekwencji inwazji pasożytniczych u zwierząt, wynikających głównie z fizjologicznych aspektów układu pasożyt-żywiciel. Charakterystyka pasożytów w ujęciu systematycznym. Epizootiologia poszczególnych parazytoz, ze szczególnym uwzględnieniem form inwazyjnych i dróg inwazji. Problem zoonoz pasożytniczych. Przedstawienie aktualnej sytuacji inwazjologicznej oraz podstawowych metod profilaktyki i chemioterapii. Zaznajomienie z chorobami inwazyjnymi stanowiącymi istotny problem zdrowotny dla ludzi w skali globalnej i lokalnej. Diagnostyka parazytologiczna, z uwzględnieniem nowych metod diagnostycznych.

Pełny opis:

Wykłady (25 godz.):

1. Istota choroby pasożytniczej – 1 godz.

2. Charakterystyka powszechnych parazytoz u zwierząt - cykl rozwojowy, objawy schorzenia, rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie – 12 godz.

3. Niektóre aspekty układu pasożyt-żywiciel w odniesieniu do chorób inwazyjnych człowieka – 2 godz.

4. Rozprzestrzenienie geograficzne parazytoz ludzi. Pasożyty o szczególnym znaczeniu zdrowotnym dla ludzi w Polsce – 2 godz.

5. Pasożytnicze choroby transmisyjne. "Wielkie endemie" krajów tropikalnych – 2 godz.

6. Choroby "brudnych rąk" i choroby oportunistyczne spośród parazytoz. Biegunki podróżnych o podłożu pasożytniczym – 2 godz.

7. Zoonozy pasożytnicze, w tym tzw. "nowe antropozoonozy". Parazytozy urojone – 2 godz.

8. Metody diagnostyczne (z uwzględnieniem nowych metod) stosowane w diagnostyce parazytologicznej – 2 godz..

Ćwiczenia projektowe (5 godz.):

1. Pozyskanie materiału badawczego w terenie – 2 godz.

2. Analizy laboratoryjne i dokumentacja badawcza – 2 godz.

3. Opracowanie i zaliczenie projektu – 1 godz.

Literatura:

Stefański W. Parazytologia weterynaryjna. PWRiL, Warszawa, 1968.

Stefański W., Żarnowski E. Rozpoznawanie inwazji pasożytniczych u zwierząt. PWRiL, Warszawa, 1971.

Gundłach J. L., Sadzikowski A. B. Parazytologia i parazytozy zwierząt. PWRiL, Warszawa, 2004.

Kadłubowski R., Kurnatowska A. (red.). Zarys parazytologii lekarskiej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1999.

Siemiński M. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Golvan Y. J. Atlas parazytologii. Volumed, Wrocław, 2000.

Strony internetowe: http://www.who.ch; http://www.cdc.gov

Efekty uczenia się:

Wiedza − absolwent zna i rozumie:

- konsekwencje inwazji pasożytniczych u zwierząt gospodarskich

- epizootiologię i epidemiologię najczęstszych parazytoz zwierząt i człowieka, powodowanych przez pasożyty z różnych grup systematycznych

- podstawowe metody zapobiegania zarażeniu zwierząt powszechnie występującymi pasożytami i zwalczania inwazji

- zależności pomiędzy problemem zarażenia zwierząt i obecności organizmów żywicielskich w środowisku z odzwierzęcymi chorobami inwazyjnymi u ludzi

Umiejętności − absolwent potrafi:

- dobrać odpowiednie metody diagnostyczne do rozpoznania poziomu zarażenia zwierząt oraz zanieczyszczenia środowiska formami rozwojowymi pasożytów

- przeprowadzić badania parazytologiczne w zakresie wybranego projektu

Kompetencje społeczne − absolwent:

- wykazuje dbałość o stan zdrowotny zwierząt udomowionych

- jest wrażliwy na aspekt sanitarny środowiska

- jest świadomy zagrożeń związanych z migracją ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 75%.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 25%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Paweł Nosal
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś, Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Jerzy Kowal, Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.