Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. dr hab. inż.

Andrzej Sechman

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Kierownik Katedry w jednostce Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą w jednostce Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Terminy konsultacji dla studentów

we wtorki, godz. 8:00-9:00

Zainteresowania

1. Rola hormonów tarczycy w regulacji funkcji jajnika ptaków.
2. Oddziaływanie ksenobiotyków na procesy zachodzące w gonadach i tarczycy ptaków.

Koordynowane przedmioty

08/09Z - Biologia molekularna H.KFZ.BIOMO.SL.HZOBX
08/09Z - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SL.HZOBX
09/10Z - Biologia molekularna H.KFZ.BIOMO.SL.HZOBX
09/10Z - Endokrynologia ogólna H.KFZ.ENDOG.SM.HRBRX
09/10Z - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SL.HZOBX
09/10L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOHX
10/11Z - Bioinżynieria H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX
10/11Z - Biologia molekularna H.KFZ.BIOMO.SL.HZOBX
10/11Z - Endokrynologia ogólna H.KFZ.ENDOG.SM.HRBRX
10/11Z - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SL.HZOBX
10/11L - Bioinżynieria H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX
10/11L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INGEN.SM.HZOUX
10/11L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOHX
10/11L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX
10/11L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOZX
10/11L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
11/12Z - Analiza instrumentalna H.KFZ.ANAIN.SM.HZOBX
11/12Z - Bioinżynieria H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX
11/12Z - Biologia molekularna H.KFZ.BIOMO.SL.HZOBX
11/12Z - Endokrynologia ogólna H.KFZ.ENDOG.SM.HRBRX
11/12Z - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SL.HZOBX
11/12L - Bioinżynieria H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX
11/12L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INGEN.SM.HZOUX
11/12L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX
11/12L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOZX
11/12L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
11/12L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
11/12L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOUX
12/13Z - Analiza instrumentalna H.KFZ.ANAIN.SM.HZOBX
12/13Z - Biologia molekularna H.KFZ.BIOMO.SL.HZOBX
12/13Z - Endokrynologia ogólna H.KFZ.ENDOG.SM.HRBRX
12/13Z - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SL.HZOBX
12/13L - Bioinżynieria H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX
12/13L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INGEN.SM.HZOUX
12/13L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX
12/13L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOZX
12/13L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
13/14Z - Analiza instrumentalna H.KFZ.ANAIN.SM.HZOBX
13/14Z - Biologia molekularna H.KFZ.BIOMO.SL.HZOBX
13/14Z - Endokrynologia ogólna H.KFZ.ENDOG.SM.HRBRX
13/14Z - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SL.HZOBX
13/14Z - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HRBRX
13/14Z - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
13/14L - Bioinżynieria H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX
13/14L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INGEN.SM.HZOUX
13/14L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX
13/14L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOZX
13/14L - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HZONX
13/14L - Praca licencjacka H.H.PRLIC.SL.HZOBX
13/14L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HRBRX
13/14L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOBX
13/14L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOHX
13/14L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
14/15Z - Analiza instrumentalna H.KFZ.ANAIN.SM.HZOBX
14/15Z - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HRBRX
14/15Z - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP1.SL.HZOBX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOZX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
14/15L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INGEN.SM.HZOUX
14/15L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX
14/15L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOZX
14/15L - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HZONX
14/15L - Praca licencjacka H.H.PRLIC.SL.HZOBX
14/15L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HRBRX
14/15L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOBX
14/15L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOHX
14/15L - Praktyka dyplomowa H.2s.PRA.SMN.HZOXY
14/15L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP2.SL.HZOBX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP2.SM.HZOBX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOHX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOHX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOZX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOEX
14/15L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
15/16Z - Analiza instrumentalna H.KFZ.ANAIN.SM.HZOBX
15/16Z - Endokrynologia ogólna H.KFZ.ENDOG.SM.HRBRX
15/16Z - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HRBRX
15/16Z - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HZONX
15/16Z - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
15/16Z - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOBX
15/16Z - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOHX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP1.SL.HZOBX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
15/16Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
15/16L - Bioinżynieria H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX
15/16L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INGEN.SM.HZOUX
15/16L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX
15/16L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOZX
15/16L - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HZONX
15/16L - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
15/16L - Praca licencjacka H.H.PRLIC.SL.HZOBX
15/16L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOBX
15/16L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOHX
15/16L - Praktyka dyplomowa H.2s.PRA.SMN.HZOXY
15/16L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
15/16L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
15/16L - Seminarium dyplomowe H.H.SEMDYP2.SL.HZOBX
15/16L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOHX
15/16L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOEX
15/16L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOHX
16/17Z - Analiza instrumentalna H.KFZ.ANAIN.SM.HZOBX
16/17Z - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HRBRX
16/17Z - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HZONX
16/17Z - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
16/17Z - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOBX
16/17Z - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOHX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.DOP.SEMIN.SI.HZOHX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMD7.NI.HZONX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
16/17Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOPX
16/17L - Behawior ssaków H.HBD.9BEHA.SL.HZOBX
16/17L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INGEN.SM.HZOUX
16/17L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOIX
16/17L - Inżynieria genetyczna H.KFZ.INZGE.SM.HZOZX
16/17L - Praca inżynierska H.H.PRINZ.SI.HZONX
16/17L - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
16/17L - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOHX
16/17L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
16/17L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
16/17L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMD8.NI.HZONX
17/18Z - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
17/18Z - Praca magisterska H.H.PRMGR.SM.HZOHX
17/18L - Bioinżynieria H.3s.BIO.SM.HRBRY
17/18L - Bioinżynieria H.3s.BIO.SMN.HRBRY
17/18L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOIY
17/18L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
18/19Z - Praca inżynierska H.H.PRINŻ.SI.HZOHX
18/19L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOIY
18/19L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOUY
18/19L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOZY
18/19L - Seminarium B.6s.SEM.SI.BBTSX
18/19L - Warsztaty naukowe H.1s.WAR.SMN.HZOBY
19/20L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOIZ
19/20L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOUZ
19/20L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOZZ
20/21L - Proseminarium O.1s.PRS.SM.OBTSZ
21/22L - Proseminarium O.1s.PRS.SM.OBTSZ
22/23L - Proseminarium O.1s.PRS.SM.OBTSZ
23/24Z - Fizjologia zwierząt O.3s.FZW.SI.OOIXZ.H

Prowadzone przedmioty

Imiona
Andrzej
Nazwisko
Sechman
Stopnie i tytuły
prof. dr hab. inż.
012 662 4104
012 633 38 24

Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)