Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.NI.HZOXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

No brief caption

Pełny opis:

Tematyka wykładów z tego przedmiotu obejmuje zagadnienia:

1.Budowy komórki, czynności organelli komórkowych, kontrola i regulacja funkcji komórki, a także komunikacji pomiędzy komórkami.

2.Roli krwi w organizmie oraz czynności narządów krwiotwórczych. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu immunologii, wyjaśnienie odporności komórkowej i humoralnej.

3.Płyny i elektrolity ustrojowe. Ciśnienie osmotyczne

4.Regulacja układu krążenia i ciśnienia krwi, charakterystyka naczyń krwionośnych. Omówienie roli układu limfatycznego.

5.Układ trawienny. Kontrola pobierania pokarmu. Charakterystyka enzymów trawiennych. Wchłanianie w przewodzie pokarmowym. Czynność wątroby. Specyfika trawienia u przeżuwaczy. Rodzaje przedżołądków. Mikroorganizmy przedżołądków.6.Oddychanie zewnętrzne. Transport gazów. Regulacja oddychania. Oddychanie wewnętrzne.

7.Podział anatomiczny i fizjologiczny układu nerwowego. Czynność komórek nerwowych. Neurofizjologiczne podstawy zachowania się zwierząt. Rodzaje czucia. Narządy zmysłów. Czucie bólu. Układ nerwowy autonomiczny.

8.Układ endokrynny, wydzielanie wewnętrzne. Regulacja sekrecji i aktywności hormonów, sprzężenia zwrotne. Docelowe działanie hormonów. Neurosekrecja. Hormony podwzgórza i przysadki. Czynność tarczycy, przytarczyc, trzustki, jajników i jąder. Szyszynka. Hormony tkankowe. Prostaglandyny.

9.Fizjologia ciąży, porodu i laktacji. Rozwój gruczołu mlekowego. Udział hormonów w syntezie i wydzielaniu mleka.

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują miedzy innymi: analizę elementów krwi, soków trawiennych i moczu, a także zapis czynności serca, układu nerwowego oraz mięśniowego, a ponadto pomiary ciśnienia krwi i przemiany materii.

Prezentowany jest także wpływ hormonów gonadotropowych i gonad na obraz układu rozrodczego samca i samicy szczura

Literatura:

Z. Ewy: Zarys fizjologii zwierząt, PWN

T. Krzymowski: Fizjologia zwierząt, PWRiL

W. Traczyk: Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)