Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa /4 tyg./

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.PRA.SM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa /4 tyg./
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem praktyki jest udział w badaniach naukowych oraz przeprowadzenie przez studenta kierunku bioinżynieria zwierząt doświadczeń związanych z tematem pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Przeszkolenie Dyplomanta w zakresie BHP, dokonanie oceny zagrożenia/niebezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium, zwierzętarni, przeszkolenie Studenta w zakresie samodzielnej oceny stopnia zagrożenia i unikania wszelkich możliwie przewidywalnych skutków pomyłek, awarii itp.

Przejście wszystkich etapów pracy badawczej - od pozyskania materiału biologicznego do badań, zabezpieczenie, wybór metody/testu analitycznego, udział lub samodzielne wykonanie analiz laboratoryjnych. Wykonanie doświadczeń oraz analiz laboratoryjnych w zakresie tematyki realizowanej pracy magisterskiej.

Analiza uzyskanych wyników badań przy użyciu testów statystycznych.

Przygotowanie opisu części metodycznej pracy dyplomowej i/lub publikacji naukowej.

Literatura:

Zasady BHP, procedury i normy prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem jednostki

Literatura związana z tematem badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej; publikacje i opracowania naukowe dostępne u promotora, w Bibliotece Katedry lub Bibliotece Głównej UR. Także udostępnione prace znajdujące się w Internetowych Bazach Naukowych.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- przeprowadzić doświadczenie naukowe z zakresu nauk rolniczych lub pokrewnych

- przeprowadzić zaplanowane testy lub analizy laboratoryjne próbek zebranych w trakcie wykonywanych eksperymentów wykorzystując dostępną aparaturę badawczą

- przeanalizować uzyskane wyniki eksperymentu naukowego i przygotować opis metodyki prowadzonych badań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- ukierunkowanego i ciągłego dokształcania się

- pracy indywidualnej i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie eksperymentów do pracy magisterskiej - ocena przez promotora zaangażowania studenta w prowadzone badania i jakości uzyskanych wyników badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Monika Bugno-Poniewierska, Maria Chmiel, Jarosław Chyb, Paweł Górka, Agnieszka Grzegorzewska, Irena Grześ, Anna Hrabia, Urszula Kaczor, Katarzyna Kirsz, Joanna Kochan, Krystyna Koziec, Marta Kuchta-Gładysz, Marcin Lis, Ewa Łuszczek-Trojnar, Łukasz Migdał, Edyta Molik, Maciej Murawski, Sylwia Pałka, Krzysztof Pawlak, Joanna Pokorska, Magdalena Socha, Monika Stefaniuk-Szmukier, Małgorzata Szczęsna, Agnieszka Wnuk, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Monika Bugno-Poniewierska, Maria Chmiel, Paweł Górka, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Urszula Kaczor, Michał Kmiecik, Olga Lasek, Marcin Lis, Wiesława Młodawska, Edyta Molik, Krzysztof Pawlak, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Monika Stefaniuk-Szmukier, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Marta Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Weronika Biernat, Monika Bugno-Poniewierska, Maria Chmiel, Jarosław Chyb, Paweł Górka, Agnieszka Grzegorzewska, Jacek Grzyb, Anna Hrabia, Urszula Kaczor, Michał Kmiecik, Mirosław Kucharski, Olga Lasek, Marcin Lis, Wiesława Młodawska, Edyta Molik, Ewa Ocłoń, Krzysztof Pawlak, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Monika Stefaniuk-Szmukier, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)