Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa /4 tyg./

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.1s.PRA.SM.HZOBZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa /4 tyg./
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt II stopnia I sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem praktyki jest udział w badaniach naukowych oraz przeprowadzenie przez studenta kierunku bioinżynieria zwierząt doświadczeń związanych z tematem pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Przeszkolenie Dyplomanta w zakresie BHP, dokonanie oceny zagrożenia/niebezpieczeństwa podczas pracy w laboratorium, zwierzętarni, przeszkolenie Studenta w zakresie samodzielnej oceny stopnia zagrożenia i unikania wszelkich możliwie przewidywalnych skutków pomyłek, awarii itp.

Przejście wszystkich etapów pracy badawczej - od pozyskania materiału biologicznego do badań, zabezpieczenie, wybór metody/testu analitycznego, udział lub samodzielne wykonanie analiz laboratoryjnych. Wykonanie doświadczeń oraz analiz laboratoryjnych w zakresie tematyki realizowanej pracy magisterskiej.

Analiza uzyskanych wyników badań przy użyciu testów statystycznych.

Przygotowanie opisu części metodycznej pracy dyplomowej i/lub publikacji naukowej.

Literatura:

Zasady BHP, procedury i normy prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem jednostki

Literatura związana z tematem badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej; publikacje i opracowania naukowe dostępne u promotora, w Bibliotece Katedry lub Bibliotece Głównej UR. Także udostępnione prace znajdujące się w Internetowych Bazach Naukowych.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi:

- przeprowadzić doświadczenie naukowe z zakresu nauk rolniczych lub pokrewnych

- przeprowadzić zaplanowane testy lub analizy laboratoryjne próbek zebranych w trakcie wykonywanych eksperymentów wykorzystując dostępną aparaturę badawczą

- przeanalizować uzyskane wyniki eksperymentu naukowego i przygotować opis metodyki prowadzonych badań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do:

- ukierunkowanego i ciągłego dokształcania się

- pracy indywidualnej i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie eksperymentów do pracy magisterskiej - ocena przez promotora zaangażowania studenta w prowadzone badania i jakości uzyskanych wyników badań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Monika Bugno-Poniewierska, Maria Chmiel, Jarosław Chyb, Paweł Górka, Agnieszka Grzegorzewska, Irena Grześ, Anna Hrabia, Urszula Kaczor, Katarzyna Kirsz, Joanna Kochan, Krystyna Koziec, Marta Kuchta-Gładysz, Marcin Lis, Ewa Łuszczek-Trojnar, Łukasz Migdał, Edyta Molik, Maciej Murawski, Sylwia Pałka, Krzysztof Pawlak, Joanna Pokorska, Magdalena Socha, Monika Stefaniuk-Szmukier, Małgorzata Szczęsna, Agnieszka Wnuk, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Monika Bugno-Poniewierska, Maria Chmiel, Paweł Górka, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Urszula Kaczor, Michał Kmiecik, Olga Lasek, Marcin Lis, Wiesława Młodawska, Edyta Molik, Krzysztof Pawlak, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Monika Stefaniuk-Szmukier, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Marta Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Marta Basiaga, Monika Bugno-Poniewierska, Maria Chmiel, Paweł Górka, Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Urszula Kaczor, Michał Kmiecik, Olga Lasek, Marcin Lis, Wiesława Młodawska, Edyta Molik, Krzysztof Pawlak, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Monika Stefaniuk-Szmukier, Dorota Zięba-Przybylska
Prowadzący grup: Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)