Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.H.SEMI3.SD.DOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia oparte są głównie na prezentacjach przygotowywanych i prezentowanych przez Doktorantów na temat teoretycznych podstaw ich przyszłej pracy doktorskiej, jak też w związku z przygotowaniami prezentacji do otwarcia przewodu doktorskiego przed Radą Wydziału

Pełny opis:

Kontynuacja zagadnienia związanego z aplikowaniem o uzyskanie finansowania w ramach tzw. Badań Młodych (BM)

Istotnym elementem spotkań w ramach seminarium jest omówienie zagadnienia właściwego przygotowania manuskryptu publikacji naukowej oraz i ewentualnej odpowiedzi na uwagi recenzentów pracy

Omawiane są też kwestie prawne związane z otwarciem przewodu doktorskiego

W trakcie seminariów Doktoranci prezentują zagadnienia, które stanowią materiał do przygotowania wystąpienia, które zaprezentują Radzie Wydziału podczas otwarcia przewodu doktorskiego.

Każdemu wystąpieniu Doktoranta towarzyszy dyskusja na temat omawianego zagadnienia oraz sposobu prezentacji.

Literatura:

Kuciński K. Prawie wszystko o doktoratach. Doktorant SGH. http://doktorant.sgh.waw.pl/pl/Strony/doktoraty.aspx

Pozycje literatury cytowane przez autorów referatów są częścią ich autorskich prezentacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Doktorant zna i rozumie:

metody przygotowania wystąpień ustnych o tematyce związanej z przedmiotem przyszłej pracy doktorskiej, specjalistyczne zagadnienia w zakresie różnych obszarów nauki pozwalające na rozwiązywanie problemów oraz interpretację wyników badań na zwierzętach, nowoczesne metody i techniki dydaktyczne

Umiejętności:

Doktorant potrafi:

określić działania służące rzetelnemu przygotowaniu autorskiej prezentacji naukowej, wzbogacać wiedzę fachową celem wykorzystania jej do wykonania eksperymentów i zredagowania dysertacji doktorskiej lub opublikowaniu prac, które będą podstawą rozprawy doktorskiej, posługiwać się językiem ojczystym i nowożytnym w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, w tym pisanie prac naukowych i wygłaszania referatów w naukach dotyczących badań na zwierzętach, opracowywać i interpretować informacje z innych źródeł naukowych

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów:

pełnić różne role oraz podporządkować się zasadom pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta w przygotowaniu i właściwym zaprezentowaniu wystąpień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Monika Bugno-Poniewierska, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.