Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.PATOF.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Prewencja weterynaryjna 6 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia obejmują podstawowe wiadomości z zakresu klasyfikacji, nomenklatury zmian fizjologii oraz poznania przyczyn zaburzeń procesów fizjologicznych. Szczególnie dokładnie będą wykładane wiadomości dotyczące zaburzeń przewodu pokarmowego i reprodukcji – ciąży, porodu i laktacji. Ponadto, przedstawione będą przyczyny i skutki odchyleń od norm fizjologicznych układu kostno-szkieletowego i układu sercowo-naczyniowego. Ze względu na coraz częstsze występowanie problemów w metabolizmie część zajęć poświęcona będzie zmianom metabolicznym węglowodanów, białek i tłuszczów.

Pełny opis:

1.Klasyfikacja i nomenklatura

2. Patofizjologia, epigenetyka, onkogeny

3. Przyczyny zaburzeń procesów fizjologicznych

4. Charakterystyka zaburzeń przewodu pokarmowego

5. Przyczyny nieprawidłowego przebiegu ciąży, porodu i laktacji

6. Zmiany w układzie kostno-szkieletowym

7. Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego

8. Zmiany metaboliczne

Literatura:

Fizjologia zwierząt red. T. Krzymowski

Patofizjologia

Literatura uzupełniająca (o ile zalecana)

Fizjologia człowieka red. Traczyk

Efekty uczenia się:

Absolwent będzie miał wiedzę z zakresu fizjologii i możliwości szybkiego rozpoznania odchyleń od jej podstawowych praw u zwierząt hodowlanych. Po ukończeniu kursu student będzie miał także wiedzę umożliwiającą unikanie niekorzystnych warunków środowiskowych i wyeliminowanie czynników zaburzających procesy fizjologiczne u zwierząt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.