Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.H.SEMI2.SD.DOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia oparte są głównie na prezentacjach przygotowywanych i prezentowanych przez doktorantów na temat teoretycznych podstaw ich przyszłej pracy doktorskiej. W trakcie seminariów Doktoranci prezentują też zagadnienia, które stanowić będą jakiś element ich przyszłej pracy doktorskiej. Każdemu wystąpieniu Doktoranta towarzyszy dyskusja na temat omawianego zagadnienia oraz sposobu jego prezentacji przez Doktoranta.

Pełny opis:

- Doktoranci zapoznani zostają z właściwym przygotowaniem wniosków o uzyskanie finansowania w ramach tzw. Badań Młodych (BM).

- przygotowanie przez Doktorantów ustnych prezentacji zawierających temat pracy, hipotezy badawcze i cel przyszłej pracy doktorskiej.

- kontynuacja rozpoczętych w poprzednim semestrze zagadnień na temat właściwego przygotowywania projektów grantów z Narodowego Centrum Nauki (harmonogram konkursów na bieżący rok (Preludium), dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, rozliczanie projektów, rozwiązywanie problemów)

- zasady przygotowania manuskryptu pracy naukowej

- referowanie przez Doktorantów najważniejszych osiągnięć naukowych związanych z tematem ich przyszłej pracy doktorskiej

- Dyskusje (z udziałem wszystkich Doktorantów) nad prezentowanymi przez poszczególnych referujących wystąpieniami związanymi z tematyką ich pracy doktorskiej

Literatura:

Pozycje literatury cytowane przez autorów referatów są częścią ich autorskich prezentacji.

Wiśniewski R. Wytyczne przygotowania rozprawy doktorskiej. UWM Olsztyn 2012

Kraśniewski A. Jak pisać rozprawę doktorską. http://cygnus.tele.pw.edu.pl/~andrzej/TKOMD/tkomd_m.htm

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Doktoranci wykorzystują zdobytą podczas studiów wiedzę do przygotowania wystąpień ustnych o tematyce związanej z przedmiotem ich przyszłej pracy doktorskiej.

- Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych obszarów nauki pozwalającą na rozwiązywanie problemów oraz interpretację wyników badań na zwierzętach

- Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technik dydaktycznych

Umiejętności:

Doktorant potrafi określić działania służące rzetelnemu przygotowaniu autorskiej prezentacji naukowej. Ma świadomość potrzeby wzbogacania wiedzy fachowej celem wykorzystania jej do wykonania eksperymentów i zredagowania dysertacji doktorskiej lub opublikowaniu prac, które będą podstawą rozprawy doktorskiej.

- Doktorant wykazuje umiejętność posługiwania się językiem ojczystym i nowożytnym w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, w tym pisanie prac naukowych i wygłaszania referatów w naukach dotyczących badań na zwierzętach

- Uzyskuje, opracowuje i interpretuje informacje z innych źródeł naukowych

Kompetencje społeczne:

Posiada zdolność pełnienia różnych ról oraz podporządkowania się zasadom pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanych i wygłoszonych przez Doktoranta prezentacji multimedialnych, obejmujących zagadnienia związane z przyszłą pracą doktorską, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności graficznego zaprezentowania prac, merytorycznej ich interpretacji, i wyciągania wniosków. Prowadzący zajęcia ocenia formę i sposób prezentacji, aktywność studenta w dyskusji ze słuchaczami dotyczącej omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.