Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika pisania prac dyplomowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.PIS.NI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika pisania prac dyplomowych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cel: zapoznanie studentów z techniką przygotowywania pracy dyplomowej oraz publikacji naukowej. Na pierwszych 4 wykładach omówione zostaną zasady tworzenia tekstów naukowych; uczestnicy kursu zostaną zaznajomieni z najważniejszymi zasadami obowiązującymi podczas pisania poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej i naukowej: tytuł pracy, streszczenie, wstęp, hipoteza badawcza, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski. Przedstawione zostaną również zasady przygotowywania tekstów prac przeglądowych. Słuchacze uzyskają odpowiedź na pytanie: jak ustrzec się najczęstszych błędów popełnianych przy planowaniu struktury pracy dyplomowej, prezentacji danych na wykresach i tabelach oraz podczas wykonywania spisu piśmiennictwa. Na wykładach poruszane będą również kwestie dotyczące praw autorskich, repozytorium prac dyplomowych oraz programów antyplagiatowych. Trzy kolejne zajęcia zostaną przeznaczone na prezentację tematyki prac dyplomowych studentów uczestniczących w zajęciach.

Pełny opis:

Wykłady:

Charakterystyka prac naukowych: cechy i forma pracy naukowej, podział tekstu, sposób cytowania literatury i zasady tworzenia bibliografii, prawo autorskie.

Ogólne zasady przygotowania i pisania prac dyplomowych: metodyka gromadzenia literatury przedmiotu i pisania pracy inżynierskiej: treść, układ i forma pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp, przegląd literatury, cel i zakres pracy, rozwiązanie problemu z podziałem na rozdziały, wnioski lub podsumowanie, spis literatury, słowa kluczowe, streszczenie).

Wskazówki redakcyjne: papier, czcionka, edytor, podział tekstu, akapity, konstrukcja tabel i rysunków i ich opis, cytowanie w tekście, jednostki miar, numeracja stron, wydruk pracy, wersja elektroniczna.

Prezentacje studentów:

Referowanie przez studentów tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej.

Literatura:

1. Bielec E., Bielec J. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku. Drukarnia Patria Kraków, 2000.

2. Boć J. Jak pisać pracę magisterską. Kolonia Limited Wrocław, 2003.

3. Gambarelli G., Łucki Z. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, 1998.

4. Weiner J. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Ustawa z dnia 4 lutego1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.1994 Nr 24 poz. 83

2. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2010 nr 152 poz. 1016

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, 2.11.2006r. (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z poź. zm.)

4. Zarządzenie Rektora UR Nr 2/2010 z dn. 22.01.2010r

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student określa cechy i formę pracy naukowej; posiada wiedzę dotyczącą podziału tekstu pracy naukowej, sposobu cytowania literatury i zasad tworzenia bibliografii; zna podstawy prawa autorskiego; ma wiedzę dotyczącą ogólnych zasad przygotowania i pisania prac dyplomowych; zna podstawowe zasady redakcyjne stosowane podczas przygotowywania manuskryptu pracy dyplomowej.

Umiejętności:

Student wykorzystuje i posługuje się bazami bibliograficznymi w celu wyszukania i zgromadzenia literatury związanej z tematem pracy dyplomowej; potrafi przygotować manuskrypt pracy inżynierskiej wykorzystując wiedzę dotyczącą zasad pisania prac naukowych

wykorzystuje i stosuje odpowiednie zasady redakcyjne podczas pisania pracy dyplomowej; posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego w celu zreferowania tematu, planu i założeń pracy inżynierskiej.

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i wzbogacania swojej wiedzy; potrafi określić priorytety służące realizacji postawionego celu; ma świadomość znaczenia zasad etycznych w przeprowadzaniu eksperymentów naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji multimedialnych studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.