Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.5s.FIS.SL.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia środowiskowa
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści przedmiotu mają na celu zaznajomienie studentów kierunku Biologia z podstawowymi pojęciami dotyczącymi fizjologicznej reakcji komórek, narządów i organizmu zwierząt na różnorodne czynniki środowiska. W części wykładowej przekazana zostanie najnowsza wiedza o mechanizmach kontroli funkcjonowania i adaptacji poszczególnych układów organizmu do ekspozycji na ksenobiotyki pochodzenia naturalnego i przemysłowego. W części ćwiczeniowej studenci będą stosować metody laboratoryjne pozwalające ocenić zmiany funkcji komórek wywołane niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi w warunkach in vitro i in vivo.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Mechanizmy kontroli funkcjonowania organizmu na poziomie komórkowym i ogólnoustrojowym.

2. Fizjologiczne mechanizmy adaptacji ustroju

3. Ksenobiotyki pochodzenia naturalnego oraz ich wpływ na czynność wybranych układów organizmu

4. Wpływ ksenobiotyków syntetycznych (kongenerów dioksyn i bifenyli) na funkcje życiowe organizmu

5. Wpływ czynników środowiskowych na metabolizm zwierząt

6. Oddziaływanie czynników środowiskowych na rozród zwierząt

7. Wpływ zanieczyszczeń środowiska na rozwój pre- i neonatalny

8 Genetyczne aspekty toksykologii

Bloki ćwiczeniowe laboratoryjne

Ksenobiotyki pochodzenia naturalnego oraz ich wpływ na czynność wybranych układów organizmu

Wpływ ksenobiotyków syntetycznych (kongenerów dioksyn i bifenyli) na funkcje życiowe organizmu

Wpływ czynników środowiskowych na metabolizm zwierząt

Oddziaływanie czynników środowiskowych na rozród zwierząt

Literatura:

1.Gary W. vanLoon, Stephen J. Duffy, “Chemia środowiska”, PWN, 2008.

2.Knut Schmidt-Nielsen, „Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska”, PWN, 2008.

3.Stanley E. Manahan, „Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne”, PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

W:Poznanie podstawowych zagadnień fizjologii środowiskowej oraz interakcji środowisko-zwierzę.

U:Student kończący kurs będzie posiadał umiejętność wyboru i wykorzystania nowoczesnych metod analitycznych do oceny oddziaływania czynników środowiskowych na fizjologiczną funkcję komórek i tkanek.

K:Zdolność do praktycznej oceny zagrożeń środowiskowych

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych -wiedza, umiejętności i kompetencje- efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec, Andrzej Sechman, Magdalena Socha, Danuta Wrońska, Joanna Zubel-Łojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec, Anna Kozubek, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.