Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia środowiskowa zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FSZW9.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia środowiskowa zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Zootechnika z podstawowymi zagadnieniami fizjologii środowiska: mechanizmami kontroli funkcjonowania organizmu, adaptacji do niekorzystnych warunków środowiska oraz zagadnieniami związanymi z oddziaływaniem farmaceutyków i ksenobiotyków na funkcję komórek oraz podstawowych narządów i układów organizmu.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Mechanizmy kontroli funkcjonowania organizmu

2. Wpływ dioksyn i fitoestrogenów na układ hormonalny i nerwowy

3. Mechanizmy adaptacyjne organizmu

4. Mechanizmy termoregulacji

5. Procesy syntezy składników mleka, regulacja laktacji

6. Wpływ farmaceutyków na organizm

7. Wpływ zanieczyszczeń środowiska na ciążę

8. Regulacja gospodarki wodno-mineralnej

9. Środowisko a rozród - ptaki i niższe kręgowce

10. Środowisko a rozród - ssaki

11. Mechanizmu obronne organizmu podczas chorób pasożytniczych

12. Toksyczne związki pochodzenia naturalnego

13. Genetyczne aspekty toksykologii

14. Zaliczenie zajęć

Literatura:

Schmidt-Nielsen K. "Fizjologia zwierząt, adaptacja do środowiska", PWN Warszawa 2008.

Kozłowski S., Nazar K. "Wprowadzenie do fizjologii klinicznej", PZWL Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia fizjologii środowiska.

Mechanizmy kontroli funkcjonowania organizmu, adaptacji organizmu do niekorzystnych warunków środowiskowych.

Wpływ farmaceutyków i ksenobiotyków na funkcję komórek oraz podstawowych narządów i układów organizmu.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Wybranie odpowiedniej metody i testu do analizy potencjalnych farmaceutyków i ksenobiotyków.

Kompetencje społeczne:

Przekazanie wiedzy z zakresu fizjologii środowiskowej.

Gotowość do pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Obecności na zajęciach.

Zaliczenie na ocenę - pisemne, w formie prezentacji lub krótkiej rozprawy na wybrany temat.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Anna Kozubek, Ewa Ocłoń, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)