Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.STRE9.SI.HZOBY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres w chowie zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi, immunologicznymi zaangażowanymi w reakcję stresową zwierząt. Szczególną uwagą zostaną objęte badania nad skutkami stresu podczas różnych okresów życia –neonatalnym, okołoporodowym, wzrostu, rozrodu, produkcji i starzenia organizmu. Student zostanie zapoznany także z nowoczesnymi metodami oceny stanu stresowego i możliwościami unikania lub minimalizowania skutków reakcji stresowej i adaptacji zwierząt.

Pełny opis:

1.Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze

2.Fizjologiczne podstawy stresu

3.Adaptacja do zmiennych warunków

4.Stres u poszczególnych gatunków zwierząt cz.I (bydło, owce, trzoda)

5.Stres u poszczególnych gatunków zwierząt cz.II(konie, drób)

6.Immunologiczne zaburzenia jako skutek stresu

7.Wrażliwość na czynniki stresowe- wpływ wieku

8.Okres okołoporodowy

9.Postnatalny okres wrażliwości

10.Stres pozbawienia paszy

11.Stres termiczny

12.Stres w rozrodzie zwierząt

13.Stres transportu

14.Stres zabiegów zootechnicznych

15.Wysiłek fizyczny przyczyną stresu

Literatura:

Tadeusz Krzymowski, Jadwiga Przała: Fizjologia zwierząt PWRiL 2015

Artykuły naukowe z zakresu reakcji , adaptacji zwierząt do zmiennych warunków życia- Żródło -PUBMED

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia dotyczące reakcji stresowej.

Podstawy fizjologiczne i patologiczne adaptacji do środowiskowych czynników stresotwórczych.

Działanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Charakterystyka specyficznych reakcji zwierząt różnych gatunków i typów użytkowania podczas adaptacji do krótkotrwałego i długotrwałego stresu.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie.

Przekazanie wiedzy z zakresu krótko- i długotrwałych reakcji stresowych u różnych gatunków zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (prezentacja lub referat).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Andrzej Sechman, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Andrzej Sechman, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec, Andrzej Sechman, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)