Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioinżynieria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.BIOIN.SM.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioinżynieria
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego, II stopień 3 sem.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: zapoznanie studentów studiów magisterskich kierunku Rybactwo z podstawowymi pojęciami bioinżynierii (w tym inżynierii genetycznej) oraz nowoczesnymi metodami laboratoryjnymi: techniką klonowania genów do wektorów, Southern blot, Northern blot i PCR oraz technikami stosowanymi w transgenezie zwierząt. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z możliwościami stosowania omawianych metod i technik w rolnictwie, biologii i medycynie.

Pełny opis:

L.p. Tematy wykładów Liczba godzin

1. Przypomnienie podstawowych pojęć inżynierii genetycznej. Enzymy modyfikujące DNA i RNA. 2

2. Enzymy restrykcyjne, nazewnictwo, podział oraz zastosowanie w bioinżynierii. 2

3. Wektory - zastosowanie w klonowaniu molekularnym oraz transgenezie. 2

4. Metody analizy kwasów nukleinowych: Southern blot, Northern blot i slot-blot. 2

5. Metoda PCR - odmiany oraz zastosowanie w bioinżynierii. 2

6. Uzyskiwanie zwierząt transgenicznych (GMO): losowa integracja DNA, integracja obcego DNA metodą rekombinacji homologicznej, ekspresja transgenów 2

7. Zastosowanie bioinżynierii w rolnictwie, biologii i medycynie. Organizmy GMO i ich znaczenie. 2

8. Zaliczenie wykładów. 1

Razem 15

Forma zakończenia: Zaliczenie

Literatura:

1. J. Kur, "Podstawy inżynierii genetycznej", Politechnika Gdańska, 1984 (skrypt).

2. M. Bugno, H. Rokita, "Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii", , IBM UJ, Kraków 1999.

3. Z. Nowak, J. Gruszczyńska, "Wybrane techniki i metody analizy DNA", Wydawnictwo SGGW, 2007.

4. J. Bishop, "Ssaki transgeniczne", PWN, 2001.

5. J. Buchowicz, „Biotechnologia molekularna”, PWN, 2009.

Efekty uczenia się:

Rozumienie i poznanie podstawowych pojęć bioinżynierii oraz technik stosownych w warunkach laboratoryjnych do rekombinacji materiału genetycznego, wprowadzania fragmentów DNA do komórek innego organizmu, klonowania genów i całych organizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.