Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.SI.HZORX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka przedmiotu: Omawiana jest czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego. Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, rytmy biologiczne, zachowania behawioralne, laktacja.

Efekt kształcenia: podstawowa wiedza o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym. Rozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt. Rozumienie homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Tematy wykładów (Liczba godzin)

1. Ogólne i komórkowe podstawy fizjologii. Homeostaza (2)

2. Krew - Rola krwi, objętość krwi. Elementy morfotyczne. Hematopoeza. Właściwości erytrocytów, leukocytów i trombocytów. Grupy krwi. Proces krzepnięcia krwi. Skład i rola osocza krwi. (6)

3. Odporność i jej rodzaje (1)

4. Układ nerwowy – Neurony, ich budowa i funkcja. Potencjał błonowy, spoczynkowy i czynnościowy. Synapsy i ich rodzaje. Mediatory i modulatory. Fizjologia układu wegetatywnego. Koordynacyjna rola układu nerwowego. Socjalne zachowanie się zwierząt. Udomowienie a zachowanie. (6)

5. Termoregulacja (2)

6. Oddychanie – Regulacja oddychania. Ośrodek oddechowy. Wentylacja płuc. Transport O2 i CO2. Oddychanie u ptaków.(3)

7. Trawienie – Ośrodek pokarmowy i jego regulacja. Trawienie w jamie gębowej, żołądku i jelitach. Trawienie u przeżuwaczy. Trawienie u ptaków. Wchłanianie; zasady i mechanizm. Wchłanianie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. (6)

8. Fizjologia rozrodu i laktacji (3)

9. Rytmy biologiczne. Zegar biologiczny (1)

Razem 30

Program ćwiczeń:

Tematy ćwiczeń (Liczba godzin)

1. Krew: hematokryt, roztwory anizotoniczne, hemoliza (3)

2. Krew: liczenie erytrocytów i leukocytów (3)

3. Krew: biały obraz krwi (3)

4. Krew: hemoglobina, krzepnięcie krwi, grupy krwi (3)

5. Krążenie: praca serca, krążenie krwi, ciśnienie krwi (3)

6. Układ nerwowy: przewodzenie w nerwie, łuk odruchowy, odruch (3)

7. Układ nerwowy: zmysły (3)

8. Oddychanie: preparat płucny, spirometria (3)

9. Mięśnie: mięśnie prążkowane i gładkie, rodzaje skurczów (3)

10. Trawienie: jama gębowa, żołądek, jelita (6)

11. Trawienie: przeżuwacze (3)

12. Nerka: składniki moczu, mocz patologiczny (3)

13. Podstawowa przemiana materii (3)

14. Kolokwia cząstkowe 4 x ½ godz. (2)

15. Zaliczenie ćwiczeń (1)

Razem: 45

Forma zakończenia przedmiotu: Egzamin

Literatura:

Literatura zalecana

1. „Fizjologia zwierząt”, Red. T. Krzymowski i J. Przała, wyd. 8, PWRiL,

2. „Fizjologia człowieka w zarysie”, W. Traczyk, PZWL

3. “Fizjologia zwierząt z elementami anatomii”, Red. L. Dusza. Wyd. ART (UW-M) Olsztyn

4. „Ćwiczenia z zakresu fizjologii zwierząt”, S. Bobek, Skrypty AR Kraków 1983

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.