Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.H.SEMI1.SD.DOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie doktorantów I roku studiów doktoranckich do pozyskiwania środków na badania naukowe z NCN, przekazanie im wiedzy na temat właściwego przygotowywania wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań na zwierzętach, zaznajomienie z zasadami przygotowania manuskryptu pracy naukowej.

Pełny opis:

Tematyka seminariów:

- zapoznanie Doktorantów z regulaminem studiów doktoranckich, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków Doktoranta

- przedstawienie Doktorantom właściwego sposobu przygotowania wniosków do Lokalnej Komisji Etycznej, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia do prowadzenie badań naukowych na zwierzętach

- przygotowywanie projektów grantów z Narodowego Centrum Nauki (konkursy NCN, harmonogram konkursów na bieżący rok, dokumentacja konkursowa, konstrukcja wniosku, rozliczanie projektów, rozwiązywanie problemów)

- referowanie przez Doktorantów najważniejszych osiągnięć naukowych związanych z tematem ich przyszłej pracy doktorskiej

- przygotowanie przez Doktorantów ustnych prezentacji zawierających temat pracy, hipotezy badawcze i cel przyszłej pracy doktorskiej.

- Dyskusje (z udziałem wszystkich Doktorantów) nad prezentowanymi przez poszczególnych referujących wystąpieniami związanymi z tematyką ich pracy doktorskiej

Literatura:

Janus T. Wnioski grantowe bez tajemnic. bbn.uksw.edu.pl. Warszawa 2016

Bajor P. Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców. www.rmn.org.pl. Warszawa 2013

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie PRELUDIUM NCN

Poradnik:Jak złożyć dobry wniosek do NCN? www.granty-na-badania-com.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Doktorant ma zaawansowaną wiedzę w zakresie uzyskiwania funduszy na badania i rozwój oraz zasad tworzenia projektów badawczych

- Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych obszarów nauki pozwalającą na rozwiązywanie problemów oraz interpretację wyników badań na zwierzętach

- Ma wiedzę w zakresie nowoczesnych metod i technik dydaktycznych

Umiejętności

- Doktorant wykazuje umiejętność posługiwania się językiem ojczystym i nowożytnym w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, w tym pisanie prac naukowych i wygłaszania referatów w naukach dotyczących badań na zwierzętach

- Uzyskuje, opracowuje i interpretuje informacje z innych źródeł naukowych

- Określa problemy badawcze wymagające rozwiązania w danej dziedzinie naukowej

Kompetencje społeczne

-Ma świadomość konieczności poszerzania rozwoju intelektualnego i naukowego

- Przekazuje i popularyzuje wiedzę naukowa naukową oraz dotychczasowe osiągnięcia nauki i techniki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanych i wygłoszonych przez Doktoranta prezentacji multimedialnych, obejmujących zagadnienia związane z przyszłą pracą doktorską, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności graficznego zaprezentowania prac, merytorycznej ich interpretacji, i wyciągania wniosków. Prowadzący zajęcia ocenia formę i sposób prezentacji, aktywność studenta w dyskusji ze słuchaczami dotyczącej omawianych zagadnień.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: Andrzej Sechman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.