Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium zootechniczne-ćwiczenia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.SEZO2.NI.HZONX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne-ćwiczenia terenowe
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami produkcji i żywienia zwierząt przez bezpośredni kontakt z inwentarzem żywym.

Pełny opis:

W ramach realizacji zajęć studenci wizytują nowoczesne fermy bydła, trzody chlewnej, drobiu, stadninę koni, gospodarstwa owczarskie oraz zakłady produkcji pasz. Zapoznają się ze środowiskiem w jakim przebywają zwierzęta, poznają aspekty technologiczne poszczególnych gałęzi produkcji zwierzęcej i produkcji pasz.

Literatura:

Szulc T. 2005 Chów i hodowla zwierząt. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Rekiel A., 2005 Chów i hodowla trzody chlewnej. Wydawnictwo SGGW

Litwińczuk Z., Szulc T. 2006 Hodowla i użytkowanie bydła. PWRiL

Zółkowski J., Przysucha T.2005 Praktyczne porady dla hodowców bydła. Wydawnictwo SGGW.

Świerczewska E. 2008 Hodowla i użytkowanie drobiu. Wyd. SGGW, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)