Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZZW.SI.HZOKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Zootechnika, specjalności Hodowla i użytkowanie koni z podstawowymi zagadnieniami fizjologii zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem okresów życia – płodowego, neonatalnego, dojrzewania i starzenia się organizmu.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi fizjologicznej regulacji funkcji organizmu, układów –nerwowego, pokarmowego, immunologicznego, rozrodczego, krążenia, szkieletowego.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Podstawowe pojęcia fizjologiczne. Homeostaza.Systemy kontrolne ustroju

Fizjologia komórki i błon komórkowych

Układ nerwowy – centralny

Układ nerwowy – obwodowy i wegetatywny

Krążenie krwi. Budowa i funkcja układu

Fizjologia krwi –hemocytopoeza. Odporność

Fizjologia układu wydalniczego

Funkcja układu oddechowego w organizmie

Fizjologia przewodu pokarmowego

Termoregulacja

Metabolizm podstawowych składników pokarmowych

Witaminy i podstawowa przemiana materii

Układ rozrodczy samca

Układ rozrodczy samicy

Fizjologia laktacji

Razem

Literatura:

1 Fizjologia zwierząt red. Krzymowski

2 Fizjologia człowieka red. Traczyk

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Czynność układów: nerwowego, krwionośnego, mięśniowego, oddechowego, pokarmowego, wydzielniczego i rozrodczego.

Charakterystyka procesów: homeostaza, odporność, termoregulacja, gospodarka wodno-mineralna, laktacja.

Charakterystyka rytmów biologicznych, zachowań behawioralnych.

Umiejętności:

Przekazanie wiedzy o procesach życiowych zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Zrozumienie praw kierujących funkcjonowaniem zdrowego organizmu zwierząt, homeostazy i jej roli w organizmie zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Jest świadom odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Potrafi pracować w grupie w laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: pisemne zaliczenie trzech kolokwiów.

Wykłady: egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)