Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w fizjologii zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.FEZ.ZMIG9.NI.HZOBZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w fizjologii zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów studiów I stopnia kierunku Bioinżynieria zwierząt z możliwościami zastosowań metod inżynierii genetycznej w badaniach fizjologicznych prowadzonych w warunkach in vivo i in vitro na zwierzętach. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną sposoby zastosowań podstawowych technik i metod inżynierii genetycznej: Northern blot, „slot-blot”, RT-PCR oraz Real-time RT-PCR w badaniu ekspresji genów w układach eksperymentalnych. Ponadto studenci zapoznają się z możliwościami stosowania mikromacierzy DNA i techniki wyciszanie genów w eksperymentach, których celem jest badanie ich funkcji w komórkach zwierzęcych. Efektem kształcenia jest znajomość nowoczesnych metod inżynierii genetycznej, umiejętność ich zastosowania w badaniach naukowych oraz rozumienie publikacji anglojęzycznych, w których autorzy stosowali omawiane metody do rozwiązania zagadnień z zakresu fizjologii i endokrynologii zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady:

Przypomnienie podstawowych zagadnień i pojęć inżynierii genetycznej. Techniki izolacji RNA oraz oznaczanie poziomu mRNA w tkankach metodą Northern blot i „slot-blot”.

Metoda RT-PCR i qPCR - odmiany oraz przykłady zastosowań w badaniach fizjologicznych.

Wykorzystanie metody mikromacierzy cDNA i interferencji siRNA w fizjologii i endokrynologii.

Prezentacje studentów:

Przykłady zastosowań metod inżynierii genetycznej w badaniach fizjologicznych (prezentacje studentów)

Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w badaniu funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego. Oznaczanie poziomu mRNA hormonów białkowych oraz ich receptorów (prezentacje studentów)

Literatura:

1. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.2. J. Kur, „Podstawy inżynierii genetycznej”, , skrypt, Politechnika Gdańska, 1994.

3. J. Sambrook, E.F. Fritch i T. Maniatis, “Molecular cloning: a laboratory manual (Sec. Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989.

4. A. Dawson, P. Sharp, “Functional avian endocrinology”, Norsa Pub. House, 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna najważniejsze metody inżynierii genetycznej oraz wyjaśnia ich zastosowanie

charakteryzuje metody stosowane w badaniach ekspresji genów na poziomie transkrypcji i translacji

charakteryzuje sposoby wykorzystania metod inżynierii genetycznej w badaniu funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego i procesów fizjologicznych zachodzących w poszczególnych narządach

opisuje metody izolacji mRNA oraz potrafi wyjaśnić poszczególne etapy metod stosowanych do oznaczania ekspresji genów kodujących hormony białkowe oraz ich receptory

Umiejętności:

Student potrafi wyjaśnić znaczenie i posłużyć się metodami inżynierii genetycznej w badaniach fizjologicznych

umie zaplanować eksperyment, którego celem jest badanie ekspresji genu kodującego hormon białkowy

analizuje anglojęzyczne publikacje naukowe z zakresu fizjologii wykorzystujące metody inżynierii genetycznej; potrafi przedstawić w formie prezentacji główne założenia metodyczne zawarte w publikacji oraz interpretuje wyniki badań

Kompetencje społeczne:

Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę uczenia się i ciągłego dokształcania przez całe życie

posiada świadomość ryzyka i skutków wynikających ze stosowania metod inżynierii genetycznej w biologii

samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej (także w językach obcych)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzyskana na podstawie prezentacji multimedialnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sechman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.