Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody inżynierii genetycznej w fizjologii i endokrynologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: B.W2B.MIGFE.SM.BBTSX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody inżynierii genetycznej w fizjologii i endokrynologii
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów studiów II stopnia kierunku Biotechnologia, specjalności Biotechnologia stosowana z metodami inżynierii genetycznej oraz ich zastosowaniem w badaniach fizjologicznych i endokrynologicznych prowadzonych in vivo i in vitro na zwierzętach. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe techniki inżynierii genetycznej: Northern blot, „slot-blot”, RT-PCR oraz Real-time RT-PCR oraz przykłady stosowania tych technik analitycznych do badania ekspresji genów w układach eksperymentalnych. Ponadto studenci zapoznają się z możliwościami stosowania mikromacierzy DNA i siRNA w badaniach dotyczących funkcji genów. Efektem kształcenia jest rozumienie podstawowych pojęć dotyczących nowoczesnych metod inżynierii genetycznej wykorzystywanych w badaniach fizjologicznych i endokrynologicznych

Pełny opis:

Treści programowe przedmiotu

L.p. Tematyka wykładów Godz.

1 Przypomnienie podstawowych zagadnień i pojęć inżynierii genetycznej 2

2 Badanie ekspresji genów metodą Northern blot i „slot-blot”. 2

3 Metoda RT-PCR - odmiany oraz przykłady zastosowań:

a) oznaczanie płci u ptaków; b) ekspresja receptorów tarczycowych w gonadach ptaków. 2

4 Metoda Real-time RT-PCR i jej zastosowanie w badaniach endokrynologicznych 2

5 Wykorzystanie metody mikromacierzy w badaniach endokrynologicznych 2

6 Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w badaniu funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego 2

7 Oznaczanie poziomu mRNA hormonów białkowych oraz ich receptorów 2

8 Zaliczenie wykładów 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

2. J. Kur, „Podstawy inżynierii genetycznej”, , skrypt, Politechnika Gdańska, 1994.

3. J. Sambrook, E.F. Fritch i T. Maniatis, “Molecular cloning: a laboratory manual (Sec. Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989.

4. A. Dawson, P. Sharp, “Functional avian endocrinology”, Norsa Pub. House, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Bal, „Biologia molekularna w medycynie” PWN, Warszawa, 2006.

2. J. Sotowska-Brochcka, „Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane”, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.