Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.H.SEMI4.SD.DOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zajęcia oparte są głównie na prezentacjach przygotowywanych i prezentowanych przez Doktorantów w związku z otwarciem przewodu doktorskiego przed Radą Wydziału oraz prezentowaniem fragmentów publikacji lub przyszłej pracy doktorskiej.

Pełny opis:

W trakcie seminariów Doktoranci prezentują wystąpienia, które zaprezentują Radzie Wydziału podczas otwarcia przewodu doktorskiego. Każdemu wystąpieniu Doktoranta towarzyszy dyskusja na temat omawianego zagadnienia oraz sposobu jego prezentacji. Dyskusja ma w tym przypadku znaczenie podstawowe, ponieważ przygotowuje Doktoranta do ewentualnej odpowiedzi na potencjalne pytania, które mogą być zadane podczas prezentacji będącej podstawą ortwarcia przewodu doktorskiego.

Kontynuowany jest też problem właściwego przygotowania manuskryptów publikacji naukowych i ewentualnej odpowiedzi recenzentom na ich uwagi merytoryczne.

Doktoranci prezentują też swoje już opublikowane lub przygotowane do druku prace naukowe.

Literatura:

Oleś P. Co doktorant może i powinien wiedzieć? Polemiki. Roczniki Psychologiczne. Tom 6, 2003

Wskazówki dla Autorów. Wydawnictwo UR. https://wydawnictwo.ur.krakow.pl/index.php/pl/biblioteka-rozpraw

Pozycje literatury cytowane przez autorów referatów są częścią ich autorskich prezentacji.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Doktorant zna i rozumie:

metody przygotowania wystąpień ustnych o tematyce związanej z przedmiotem przyszłej pracy doktorskiej, specjalistyczne zagadnienia w zakresie różnych obszarów nauki pozwalające na rozwiązywanie problemów oraz interpretację wyników badań na zwierzętach, nowoczesne metody i techniki dydaktyczne

Umiejętności:

Doktorant potrafi:

wykorzystywać zdobytą podczas studiów wiedzę do przygotowania wystąpień ustnych o tematyce związanej z przedmiotem przyszłej pracy doktorskie,

określić działania służące rzetelnemu przygotowaniu autorskiej prezentacji naukowej, wzbogacać wiedzy fachowej celem wykorzystania jej do wykonania eksperymentów i zredagowania dysertacji doktorskiej lub opublikowaniu prac, które będą podstawą rozprawy doktorskiej.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów:

pełnić różne role oraz podporządkować się zasadom pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności studenta w przygotowaniu i właściwym zaprezentowaniu wystąpień.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.