Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.INZGE.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria genetyczna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Zootechnika z podstawowymi pojęciami inżynierii genetycznej oraz nowoczesnymi metodami i technikami laboratoryjnymi: techniką klonowania genów do wektorów, Southern blot, Northern blot i PCR oraz technikami stosowanymi w transgenezie zwierząt. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z możliwościami stosowania omawianych metod i technik w hodowli zwierząt.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów:

L.p. Tematy wykładów Liczba godzin

1. Przypomnienie podstawowych pojęć inżynierii genetycznej. 2 h.

2. Enzymy modyfikujące DNA i RNA. 2 h

3. Enzymy restrykcyjne, nazewnictwo, podział oraz zastosowanie w inżynierii genetycznej. 2 h

4. Wektory - zastosowanie w klonowaniu molekularnym oraz transgenezie. 2 h

5. Metody analizy kwasów nukleinowych: Southern blot, Northern blot i slot-blot. 2 h

6. Metoda PCR - odmiany oraz zastosowanie w pracach laboratoryjnych. 2 h

7. Metoda RT-PCR i Real-time PCR - zastosowanie w badaniu ekspresji genów. 2 h

8. Zaliczenie wykładów. 1 h

Literatura:

1. T.A. Brown, „Genomy”, PWN, Warszawa, 2009.

2. M. Bugno, H. Rokita, „Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii”, , IBM UJ, Kraków 1999.

3. J. Sambrook, E.F. Fritch i T. Maniatis, “Molecular cloning: a laboratory manual (Sec. Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989.

4. Z. Nowak, J. Gruszczyńska, „Wybrane techniki i metody analizy DNA”, Wydawnictwo SGGW, 2007.

5. J. Bishop, „Ssaki transgeniczne”, PWN, 2001.

Efekty uczenia się:

Rozumienie i poznanie podstawowych pojęć inżynierii genetycznej oraz technik stosownych w warunkach laboratoryjnych do rekombinacji materiału genetycznego, wprowadzania fragmentów DNA do komórek innego organizmu, klonowania genów i całych organizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów na ocenę - 4 pytania z wykładów (podawane studentom po każdym wykładzie).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.