Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab. inż.

Sławomir Kornaś

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Terminy konsultacji dla studentów

Czwartek 11.00-13.00, opcjonalnie także poprzez system USOS, pocztę UR oraz Microsoft Teams

Zainteresowania

Parazytologia, zoologia, ekologia: (bioróżnorodność, choroby pasożytnicze w tym choroby odzwierzęce, pasożyty zwierząt hodowlanych i dzikich, struktura zgrupowań pasożytów, helmintologia, ekologia pasożytów, parazytologia molekularna)

Koordynowane przedmioty

08/09L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
09/10Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
09/10L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
09/10L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
09/10L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
10/11Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
10/11Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
10/11Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
10/11Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
10/11Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX
10/11Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
10/11L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
10/11L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
10/11L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
11/12Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
11/12Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
11/12Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
11/12Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
11/12L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
11/12L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
11/12L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
11/12L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
11/12L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX
11/12L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
12/13Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
12/13Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
12/13Z - Paleobiologia H.ZOE.PALEO.SM.HZOBX
12/13Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
12/13Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
12/13L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
12/13L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
12/13L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
12/13L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
12/13L - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
12/13L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX
12/13L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOEX
13/14Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
13/14Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
13/14Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
13/14Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
13/14Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOEX
13/14Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
13/14L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
13/14L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
13/14L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
13/14L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
13/14L - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
13/14L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX
13/14L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
14/15Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
14/15Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
14/15Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
14/15Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
14/15Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
14/15Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOTY
14/15Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
14/15Z - Zoologia-bezkręgowce H.ZOE.ZOBEZ.SL.HZOBX
14/15L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
14/15L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
14/15L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
14/15L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
14/15L - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
14/15L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX
14/15L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
15/16Z - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO1.SI.HRBRX
15/16Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
15/16Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
15/16Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
15/16Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
15/16Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOTY
15/16Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
15/16Z - Zoologia-bezkręgowce H.ZOE.ZOBEZ.SL.HZOBX
15/16L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
15/16L - Biologia ogólna H.ZOE.BIOO2.SI.HRBRX
15/16L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
15/16L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
15/16L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
15/16L - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
15/16L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX
15/16L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
16/17Z - Biologia ogólna H.1s.BIO.NI.HRBXY
16/17Z - Biologia ogólna H.1s.BIO.SI.HRBXY
16/17Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
16/17Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
16/17Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
16/17Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
16/17Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOTY
16/17Z - Zoologia stosowana H.ZOE.ZOOST.SI.HZOKX
16/17L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
16/17L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
16/17L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SI.HZOHX
16/17L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
16/17L - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
16/17L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SI.HZOHX
16/17L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
16/17L - Zoologia H.2s.ZOO.SI.HZOBY
17/18Z - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
17/18Z - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
17/18Z - Herpetologia H.ZZS.HER9.SL.HBIOY
17/18Z - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
17/18Z - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
17/18Z - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
17/18Z - Podstawy teriologii H.ZZS.TER9.SL.HBIOY
17/18Z - Podstawy teriologii H.ZZS.TERI9.SM.HZOUY
17/18Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOHY
17/18Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOKY
17/18Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOTY
17/18L - Biogeografia H.ZOE.BIOGE.SM.HZOBX
17/18L - Herpetologia H.ZOE.9HERP.SL.HZOBX
17/18L - Herpetologia H.ZOE.HERP9.SM.HZOHX
17/18L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SI.HZOHY
17/18L - Podstawy teriologii H.ZOE.9TERI.SL.HZOBX
17/18L - Podstawy teriologii H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX
17/18L - Podstawy teriologii H.ZZS.TERI9.SI.HZOHY
17/18L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOZY
17/18L - Zoologia-kręgowce H.2s.ZOK.SL.HBIOY
18/19Z - Herpetologia H.ZZS.HER9.SL.HBIOY
18/19Z - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
18/19Z - Podstawy teriologii H.ZZS.TER9.SL.HBIOY
18/19Z - Zoologia stosowana H.1s.ZST.SI.HZOTY
18/19L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SI.HZOHY
18/19L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
18/19L - Podstawy teriologii H.ZZS.TERI9.SI.HZOHY
18/19L - Podstawy teriologii H.ZZS.TERI9.SM.HZOUY
19/20Z - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
19/20Z - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
19/20Z - Herpetologia H.ZZS.HER9.SL.HBIOY
19/20Z - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
19/20Z - Podstawy teriologii H.ZDZ.PODT9.SL.HBIOZ
19/20Z - Podstawy teriologii H.ZDZ.PTER9.SI.HZOHZ
19/20Z - Podstawy teriologii H.ZZS.TER9.SL.HBIOY
19/20Z - Podstawy teriologii H.ZZS.TERI9.SM.HZOUY
19/20L - Biogeografia H.4s.GEO.SM.HBIOY
19/20L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
19/20L - Herpetologia H.ZZS.HERP9.SM.HZOUY
19/20L - Podstawy teriologii H.ZDZ.PTER9.SI.HZOHZ
19/20L - Podstawy teriologii H.ZZS.TER9.SL.HBIOY
19/20L - Podstawy teriologii H.ZZS.TERI9.SM.HZOUY
19/20L - Zoologia-kręgowce H.2s.ZOK.SL.HBIOZ
20/21Z - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
20/21Z - Podstawy teriologii H.ZDZ.PODT9.SL.HBIOZ
20/21Z - Podstawy teriologii H.ZDZ.PODT9.SM.HZOUZ
20/21L - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
20/21L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
20/21L - Podstawy teriologii H.ZDZ.PODT9.SL.HBIOZ
20/21L - Podstawy teriologii H.ZDZ.PTER9.SI.HZOHZ
20/21L - Zoologia-kręgowce H.2s.ZOK.SL.HBIOZ
21/22Z - Herpetologia H.ZDZ.HER9.SL.HBIOZ
21/22Z - Podstawy teriologii H.ZDZ.PODT9.SL.HBIOZ
21/22L - Herpetologia H.ZDZ.HERP9.SI.HZOHZ
21/22L - Podstawy teriologii H.ZDZ.PTER9.SI.HZOHZ

Prowadzone przedmioty

Imiona
Sławomir Adam
Nazwisko
Kornaś
Stopnie i tytuły
dr hab. inż. prof. URK
PBN ID
1540459
012 662 40 73
012 662 40 53

Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)