Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fauna ekosystemów rolniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.FAERO.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fauna ekosystemów rolniczych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Bioróżnorodność organizmów, a gospodarka rolna. Wpływ rolnictwa na tworzenie krajobrazu. Różnorodność zależności między zwierzętami hodowlanymi, a z wolnej przyrody. Efektem kształcenia będzie zgłębienie wiedzy na temat wpływu rolnictwa intensywnego/ekstensywnego na bioróżnorodność organizmów.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ekologii i zoologii. 2

Charakterystyka siedlisk. 2

Systematyka i bioróżnorodność fauny w zależności od wykorzystania terenów rolniczych 4

Abiotyczne i biotyczne czynniki wpływające na faunę i florę ekosystemów rolnych 2

Zależności między wybranymi grupami roślin i zwierząt. 2

Awifauna lęgowa krajobrazu rolniczego 2

Wolno żyjące ssaki występujące na terenach upraw. 1

Razem 15

Literatura:

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja- Rozwój SGGW, Warszawa;

Boczek J., Błaszczak Cz. 2005. Roztocze (Acari). Znaczenie w życiu i gospodarce człowieka. SGGW, Warszawa;

Novak V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. RWRiL, Warszawa;

Wąsowski R., Pentkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Mulico, Warszawa;

Wilkaniec B. (red.) 2006. Entomologia leśna. AR Poznań

Efekty uczenia się:

Student zapozna się z terminologią ekologiczną w kontekście funkcjonowania agroekosytemów. Pozna bioróżnorodność flory i fauny występującej w agrocenozach. Przedstawione zostaną jednostki typologiczne krajobrazu rolniczego oraz różne modele gospodarki rolnej w Polsce. Zapozna się z Programem ochrony naturalnych wrogów agrofagów oraz Programem rozwoju obszarów wiejskich, w kontekście pozyskania dotacji z UE do tzw. rolnictwa ekologicznego. Efektem kształcenia będzie zgłębienie wiedzy na temat wpływu rolnictwa intensywnego/ekstensywnego na bioróżnorodność organizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.