Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kynologia 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.F57.KY2.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kynologia 2
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach przedmiotu obowiązkowego „Podstawy kynologii i felinologii”. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na specyfikę budowy anatomicznej, fizjologii i genetyki psa, formalne aspekty rozmnażania i ochrony psów, organizację hodowli i użytkowania psów. Szczegółowo omówione będzie też żywienie i rozród psów oraz odchów szczeniąt. Studenci naucza się prawidłowej pielęgnacji oraz prewencji weterynaryjnej. Przewidziana jest wizyta w schronisku dla zwierząt, salonie pielęgnacji psów oraz na wystawie psów. Podsumowaniem zajęć będzie stworzenie projektu specjalistycznego kenelu dla wybranej rasy psów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz reguł ekonomicznych.

Pełny opis:

Rozród psów

Odchów szczeniąt

Pielęgnacja psów

Choroby pasożytnicze psów

Choroby wirusowe psów

Choroby bakteryjne psów

Bezdomność psów i ich ochrona

Sposoby i możliwości użytkowania psów różnych ras

Funkcje układu rozrodczego suki i psa

Metody rozpoznawania rui, krycia i unasieniania suk oraz kolekcjonowania, oceny i rozrzedzania nasienia psów

Pielęgnacja codzienna, profilaktyczna i wystawowa psów różnych ras

Wizyta w salonie piękności psów

Próby pracy, zawody sportowe, psy asystujące, poszukiwawcze, ratownicze, psy służb mundurowych, psy stróżujące i pasterskie, myśliwskie

Wizyta w schronisku dla zwierząt – organizacja, zwalczanie bezdomności, propagowanie adopcji psów ze schronisk

Zasady wyboru szczeniaka w zależności od sposobu użytkowania, jego socjalizacji i wdrażania do pracy

Literatura:

Literatura i źródła

 Bailey G. „Szczenię doskonałe”

 Case L. P. “Canine and Feline Nutrition: A Resource for Companion Animal Professionals”

 Case L. P. „Pies - zachowanie, żywienie i zdrowie”

 Dallas S., North D., Angus J. „Grooming Manual for the Dog and Cat

 De Vito D. “World Atlas of Dog Breeds”

 England G. “Dog Breeding, Whelping and Puppy Care”

 Fennel J. „Zapomniany język psów”

 Fisher J. „Okiem psa”

 Gough A., Thomas A. „Breed predisposition to diseases in dogs”

 Horowitz A. Inside of a Dog: What Dogs See, Smell, and Know”

 Jensen P. “The Behavioural Biology of Dogs”

 Krëmer EM. „Rasy psów”

 Lopate Ch. “Management of Pregnant and Neonatal Dogs, Cats, and Exotic Pets”

 McMains J. M. “Kennels and Kenneling: A Guide for Hobbyists and Professionals

 O’Heare J. „Zachowania agresywne u psów”

 Przybylińska Z. „Pies. Cała prawda”

 Root Kustritz M. ”The Dog Breeder's Guide to Successful Breeding and Health Management”

 Savant Harris M. “Advanced Canine Reproduction and Puppy Care: The Seminar”

 Savant Harris M. “Canine Reproduction And Whelping: A Dog Breeder's Guide”

 Savant Harris M. Puppy Intensive Care: A Breeder's Guide to Care of Newborn Puppies”

 Scott J.P., and Fuller J.L. “Genetics and the Social Behavior of the Dog,

 Ściesiński K. „Hodowla psów”

 Nutrient Requirements of Dogs and Cats (Nutrient Requirements of Domestic Animals)” by Subcommittee on Dog and Cat Nutrition

 “The Kennel Club's Illustrated Breed Standards: the Official Guide to Registered Breeds”

 “The New Complete Dog Book: Official Breed Standards and All-New Profiles for 200 Breeds” by American Kennel Club

 Dubel A. (red.) „Rozród psów”

 Gary C.W.: Rozród i położnictwo psów wg Allena.

 Schwarz S.: Problemy behawioralne psów i kotów.

 Kosiniak-Kamysz K., Jarosz S.: Andrologia. Pies i lis – cz. VI.

 Monkiewicz J., Wajdzik J. 2007: Kynologia. wiedza o psie. UWP.

 Smyczyński L. 1989: Psy, rasy, wychowanie. PWRiL. Warszawa.

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje różnice w budowie anatomicznej psów różnych ras oraz ich cechach charakterologicznych a także możliwościami różnych form użytkowania.

Formułuje zasady pracy hodowlanej, opisuje metody oceny psów i wyjaśnia genetyczne uwarunkowania wybranych cech oraz chorób, wskazuje formy ochrony

Tłumaczy podstawowe pojęcia związane z anatomią, fizjologią, rozrodem psów, wzrostem i rozwojem szczeniąt, objaśnia zasady wychowu, żywienia i pielęgnacji, identyfikuje formy zachowań psów

Analizuje i interpretuje wymagania psów pod względem pomieszczeń i żywienia uwzględniając ich rasę, wiek i płeć oraz sposób użytkowania, stosuje reguły związane z rozrodem psów

Stosuje się do zasad zachowania w stosunku do psów, wykorzystuje elementy zoopsychologii w obchodzeniu się i podczas pielęgnacji psów różnych ras

Rozpoznaje cześci topograficzne i anatomiczne ciała psa, wyjaśnia procesy metaboliczne. Sporządza pisemną ocenę pokroju psa uwzględniając znane mu wady budowy wykorzystując do tego celu znane standardy ras, przeprowadza identyfikację rasową i indywidualną zgodnie z istniejącymi wymogami statutowymi

Prezentuje dyscypliny sportu kynologicznego, dobiera poszczególne rasy psów do dyscypliny sportu i do określonego sposobu użytkowania, wskazuje wady genetyczne, rozpoznaje umaszczenia

Interpretuje zootechniczne i fizjologiczne aspekty rozrodu psów wykorzystując zasady pracy hodowlanej na bazie dokumentacji hodowlanej

Samodzielnie opracowuje i wykonuje elementy projektu kenelu na podstawie indywidualnie przydzielonych założeń w ramach e-learningu

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych

Dba o bezpieczeństwo własne, innych osób oraz bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt w trakcie zajęć praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia

Na ocenę 2 Wiedza, umiejętności i kompetencje społ. <55%

Na ocenę 3 Wiedza, umiejętności i kompetencje społ. 55-60%

Na ocenę 3,5 Wiedza, umiejętności i kompetencje społ. 61-70%

Na ocenę 4 Wiedza, umiejętności i kompetencje społ. 71-80%

Na ocenę 4,5 Wiedza, umiejętności i kompetencje społ. 81-90%

Na ocenę 5 Wiedza, umiejętności i kompetencje społ. >90%

Do oceny końcowej wlicza się 50% oceny z wykładów i 50% oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Sławomir Kornaś, Olga Lasek, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski, Olga Szeleszczuk, Tomasz Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Olga Lasek, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski, Olga Szeleszczuk, Tomasz Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Olga Lasek, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski, Olga Szeleszczuk, Tomasz Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.