Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ssaki środowisk wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.7s.SSA.SI.HRBXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ssaki środowisk wodnych
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Bioróżnorodność ssaków. Fauna krajowa ssaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków związanych z gospodarką rybacką.

Pełny opis:

Wykłady

Różnorodność gatunkowa ssaków (ssaki jajorodne, ssaki żyworodne - torbacze)

Ssaki łożyskowe - przegląd rzędów, fauna krajowa

Ssaki środowisk wodnych ginące i rozprzestrzeniające się

Ochrona gatunkowa ssaków w aspekcie globalnym

Zaliczenie

Łącznie 15 godzin

Ćwiczenia

Morfologia ssaków, adaptacje pokarmowe, typy uzębienia

Podstawy anatomii ssaków

Typy powiązań i zależności u ze środowiskiem u różnych grup ssaków

Ssaki środowiska wodnego fauny krajowej (drapieżne, owadożerne, gryzonie)

Podstawy preparowania zwierząt - kraniometria

Zaliczenie

Łącznie 15 godzin

Literatura:

1. Głowaciński Z. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL 1992 Warszawa;

2. Grodziński Z. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN 1967 Warszawa;

3. Kowalski K. Ssaki. Zarys teriologii. PWN 1971 Warszawa;

4. Kowalski K. Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. V, Ssaki Mammalia. PWN 1964 Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową ssaków w skali globalnej, uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów jako wyraz adaptacji do środowiska

Rozpoznaje gatunki ssaków krajowych związanych ze środowiskiem wodnym

Tłumaczy szeroko rozumianą rolę ssaków wolno żyjących w środowisku naturalnym

Umiejętności

Posługując się wiedzą, nabywa umiejętność rozpoznawania gatunków ssaków z różnych stref klimatycznych

Stosuje podstawowe metody badania zagęszczenia ssaków na podstawie ich tropów i śladów bytowania

Ocenia rolę ssaków w ekosystemach wodnych i ich znaczenie dla gospodarki rybackiej

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ochrony wybranych gatunków ssaków

Postrzega znaczenie ssaków w różnych sferach działalności człowieka

Zdeterminowany do podnoszenia swoich kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie

pisemnego testu (otwarty).

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst) student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.