Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teriologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZOE.POTE9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy teriologii
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z bioróżnorodnością ssaków różnych typów środowisk. Przedstawienie fauny krajowej ssaków ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych wyginięciem. Adaptacje ssaków i ich znaczenie w ekosystemach.

Pełny opis:

WYKŁADY (15 godz.)

1. Budowa i czynności życiowe ssaków wolno żyjących (Prototheria, Metatheria, Eutheria) 5 godz.

2. Pochodzenie i ewolucja ssaków – paleontologia 2 godz.

3. Adaptacje ssaków do różnych środowisk (aktywny lot, środowisko lądowe i wodne) 6 godz.

4. Znaczenie gospodarcze ssaków, zagrożenia lokalne i globalne, ochrona gatunkowa 2 godz.

ĆWICZENIA (15 godz.)

1. Bioróżnorodność ssaków w ujęciu systematycznym (przegląd rzędów ssaków) 7 godz.

2. Fauna krajowa (ślady ssaków i ich odczytywanie), podstawy preparowania szkieletów ssaków 4 godz.

3. Znaczenie ogrodów zoologicznych w ochronie gatunkowej ssaków (programy hodowalne) 4 godz.

Literatura:

Kowalski K. Ssaki. Zarys teriologii. PWN 1971 Warszawa;

Kowalski K. Klucze do oznaczania kręgowców Polski, cz. V, Ssaki Grodziński Z. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN 1967 Warszawa;

Falniowski A. Techniki zbioru utrwalania i konserwacji zwierząt. Wydawnictwo Wniwerystetu Warszawskiego. Warszawa 2007.

Romanowski J. Śladami zwierząt. PWRiL, Warszawa1998.

Głowaciński Z. Polska czerwona księga zwierząt PWRiL 1992 Warszawa;

Mammalia. PWN 1964 Kraków.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową ssaków w skali globalnej, uwzględniając różnice morfologiczne przedstawicieli poszczególnych rzędów

Rozpoznaje gatunki ssaków krajowych

Tłumaczy szeroko rozumianą rolę ssaków wolno żyjących w środowisku naturalnym

Umiejętności

Posługując się wiedzą, nabywa umiejętność rozpoznawania gatunków ssaków z różnych stref klimatycznych

Stosuje podstawowe techniki preparowania zwierząt

Ocenia rolę ssaków w ekosystemach, także objętych różnymi formami ochrony

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ochrony ssaków

Postrzega znaczenie ssaków w różnych sferach działalności człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie (test zamknięty)

Pozytywną ocenę po przejściu kursu student uzyskuje na podstawie

pisemnego testu.

Aby uzyskać ocenę 3,0 (dst) student musi udzielić 55-60% poprawnych odpowiedzi,

3,5 (pdst) - 61-70%,

4,0 (db) - 71-80%,

4,5 (pdb) - 81-90%,

5,0 (bdb) - powyżej 90%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.