Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zwierzęta egzotyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.ZWE.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta egzotyczne
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych sem. 3 obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka zajęć będzie dotyczyła systematyki oraz podstaw hodowli zwierząt egzotycznych w ogrodach zoologicznych. Ponadto zostaną omówione przepisy oraz zasady utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych jak również; przepisy prawne regulujące hodowlę w ZOO. Przewiduje się również zajęcia terenowe – warunki utrzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych, zasady BHP, behawioralne i ekologiczne aspekty aktywności ssaków egzotycznych.

Pełny opis:

Systematyka ssaków egzotycznych

Podstawy hodowli ssaków egotycznych

Polskie i światowe ogrody zoologiczne

Warunki utrzymania ssaków w ogrodach zoologicznych w kontekście ich behawioru i aktywności

Organizacje, przepisy prawne, BHP w ogrodach zoologicznych

Osiągnięcia naukowe z zakresu chowu i hodowli ssaków egzotycznych

Ćwiczenia terenowe (ogród zoologiczny).

Literatura:

Exotic Animal Care and Management. Judah V., Nuttall K. 2008. Thomson Delmar Learning; Exotic Animal Formulary. Carpenter J. 2013 4th ed. Elsevier; Zwierzęta egzotyczne. Mitchel M. A., Tully Jr T. N. 2009. Wyd. Pol. pod red. Piasecki T. Elsevier; Żywienie dzikich zwierząt. Ssaki. Kosieradzka I., Sawosz Chwalibóg E. 2012. Wyd. SGGW. Artykuły naukowe WAZA, EAZA

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zasady taksonomii, potrafi scharakteryzować cechy rodziny, zna podstawowe gatunki zwierząt egzotycznych

Zna zasady funkcjonowania ogrodów zoologicznych

Zna zasady kojarzenia zwierząt i prowadzenie ksiąg hodowlanych

Zna przepisy prawne, organizacja zrzeszające ogrody zoologiczne

Ma podstawową wiedzę z zakresu utrzymania ssaków w ogrodach zoologicznych

Zna zasady bezpiecznej pracy ze zwierzętami egzotycznymi

Umiejętności

Rozróżnia i charakteryzuje gatunki ssaków egzotycznych

Potrafi zaplanować kojarzenie poszczególnych osobników w hodowli

Potrafi zaprojektować wybieg dla ssaków egzotycznych

Potrafi przygotować wystąpienie ustne dotyczące szczegółowych zagadnień dotyczących zwierząt egzotycznych

Potrafi ocenić warunki utrzymania zwierząt egzotycznych

Kompetencje społeczne

Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny za efekty pracy całej grupy

Wrażliwy na dobrostan zwierząt

Chętny do dalszego poszerzania wiedzy.

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Metody i kryteria oceniania:

według standardowej skali ocen- test jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Olga Lasek
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Paweł Górka, Sławomir Kornaś, Olga Lasek, Sylwia Pałka, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Olga Lasek
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Ewa Drąg-Kozak, Paweł Górka, Olga Lasek, Sylwia Pałka, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Górka, Olga Lasek
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Ewa Drąg-Kozak, Paweł Górka, Olga Lasek, Sylwia Pałka, Marcin Przybyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.