Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe:Zoologia-bezkręgowce i kręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.2s.TER.SL.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe:Zoologia-bezkręgowce i kręgowce
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy: Biologia stosowana kierunek 2 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Analiza faunistyczna agroekosystemu oraz ekosystemu zrównoważonego. Status zwierząt w monitoringu różnych typów siedlisk. Ocena występowania bezkręgowców i kręgowców w środowisku – metodyka prowadzenia badań.

Pełny opis:

1. Analiza faunistyczna środowiska hodowlanego (pomieszczenia inwentarskie, zabudowania gospodarskie): endo- i ektopasożyty zwierząt udomowionych, organizmy synantropijne – szkodniki stałe i okresowe, gatunki pożyteczne) Obserwacje w zakresie współwystępowania w agroekosystemach zwierząt poddanych antropopresji i wolno żyjących – wzajemne relacje oraz zagrożenia z tego wynikające (gatunki objęte ochroną prawną, biowskaźniki, wektory chorób)

(3- krotnie w gospodarstwach z różnymi gatunkami utrzymywanych zwierząt, tj. konie, przeżuwacze, drób: Stacje Doświadczalne w Rząsce oraz na Bielanach)

2. Ocena funkcjonowania ekosystemu zrównoważonego w oparciu o szacowanie zagęszczenia zwierząt (roślinożerne, drapieżniki) oraz określenie występowania szkodników (Dulowa)

3. Ocena funkcjonowania ekosystemu zrównoważonego w oparciu o szacowanie zagęszczenia zwierząt (roślinożerne, drapieżniki) oraz określenie występowania szkodników (Niepołomice)

4. Oznaczanie w laboratorium zebranego w oparciu o różne metody materiału i dokumentacja badań:

- część helmintologiczna: kopro- i larwoskopia (w tym rozróżnianie nicieni pasożytniczych od wolno żyjących), sekcje parazytologiczne, konserwacja i preparatyka robaków; dokumentacja fotograficzna i oznaczanie poziomu zarażenia w oparciu o programy komputerowe

5. Oznaczanie w laboratorium zebranego w oparciu o różne metody materiału i dokumentacja badań:

- część entomologiczna: identyfikacja taksonomiczna pozyskanych okazów biologicznych, preparatyka – w tym wykonywanie preparatów ozdobnych (motyle, chrząszcze)

6. Pozyskiwanie materiału do badań w ramach wybranego indywidualnie do realizacji projektu – część terenowa

7. Analiza laboratoryjna materiału pozyskanego w ramach indywidualnie realizowanego projektu

8. Opracowanie projektów zgodnie z wytycznymi – analiza statystyczna danych, z obliczeniem różnorakich współczynników ekologicznych, w oparciu o udostępnione materiały i programy

Literatura:

Literatura

Boczek J. 2001. Człowiek i owady. Fundacja- Rozwój SGGW, Warszawa;

Novak V. 1975. Atlas szkodników owadzich drzew leśnych. RWRiL, Warszawa;

Wąsowski R., Pentkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski. Mulico, Warszawa;

Wilkaniec B. (red.) 2006. Entomologia leśna. AR Poznań

Starzyk J.R., Skrzypczyńska M., Rossa R., Michalewicz J. 2006. Ćwiczenia z entomologii leśnej. PWRiL.

Delin H., Svensson L. 2008. Ptaki Europy – przewodnik. Wydawnictwo MWK.

Romanowski J. 1998. Śladami zwierząt. PWRiL.

Jędrzejewski W., Sidorowicz W. 2010. Sztuka tropienia zwierząt. Zakład badania ssaków PAN w Białowieży.

Klucze do oznaczania bezkręgowców i kręgowców.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Opisuje różnorodność gatunkową fauny agroekosystemu i ekosystemu zrównoważonego

Tłumaczy znaczenie organizmów w zajmowanym środowisku i dla człowieka

Dobiera metody do pozyskiwania i oznaczania poszczególnych grup taksonomicznych zwierząt

Umiejętności

Analizuje funkcjonowanie i wzajemne zależności organizmów w przyrodzie

Ocenia stan równowagi w różnych ekosystemach

Posługuje się metodami analitycznymi w zakresie badań ekologicznych

Przeprowadza indywidualnie ekspertyzę nad wybranym problemem w zakresie tematyki realizowanych ćwiczeń

Kompetencje społeczne

Jest świadomy zagrożeń biologicznych dla środowiska naturalnego

Potrafi pracować i współdziałać w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie projektu badawczego na podstawie oceny zespołu pracowników naukowych Jednostki (prace podlegają archiwizacji

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kornaś
Prowadzący grup: Sławomir Kornaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Kowal
Prowadzący grup: Marta Basiaga, Jerzy Kowal, Anna Wyrobisz-Papiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.