Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr inż.

Magdalena Pieszka

prof. URK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Terminy konsultacji dla studentów

środa 10.00-11.00
czwartek 10.00-11.00

Zainteresowania

(brak danych)

Koordynowane przedmioty

10/11L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
10/11L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
10/11L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
10/11L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOHX
10/11L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
10/11L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
11/12Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODCZR.SI.HZOKX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOEX
11/12Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI7.SI.HZOKX
11/12L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
11/12L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOUX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
11/12L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
11/12L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
11/12L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
12/13Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODCZR.SI.HZOKX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
12/13Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
12/13L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
12/13L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
12/13L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.DFZ.SEMI6.SI.HZOPX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOIX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOZX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
12/13L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
12/13L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
12/13L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
13/14Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODCZR.SI.HZOKX
13/14Z - Propedeutyka hipologii H.HKN.PROPH.SI.HZOKX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
13/14Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
13/14L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
13/14L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
13/14L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOIX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI1.SM.HZOZX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOHX
13/14L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
13/14L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
13/14L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
14/15Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODCZR.SI.HZOKX
14/15Z - Propedeutyka hipologii H.HKN.PROPH.SI.HZOKX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOIX
14/15Z - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI2.SM.HZOUX
14/15L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
14/15L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
14/15L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOUX
14/15L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
14/15L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
14/15L - seminarium dyplomowe H.URH.SEMI3.SM.HZOIX
15/16Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODCZR.SI.HZOKX
15/16Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODZR5.SI.HZOKX
15/16Z - Propedeutyka hipologii H.HKN.PROPH.SI.HZOKX
15/16L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTY
15/16L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
15/16L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
15/16L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
15/16L - Seminarium dyplomowe H.URH.SEMI6.SI.HZOKX
15/16L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
16/17Z - Hodowla psów i kotów H.HKN.HOPIK.SI.HZOpX
16/17Z - Hodowla psów i kotów H.HKN.HPIKO.SI.HZOHX
16/17Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTY
16/17Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODZR5.SI.HZOKX
16/17Z - Propedeutyka hipologii H.HKN.PROPH.SI.HZOKX
16/17L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTY
16/17L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOIX
16/17L - Praktyka dyplomowa H.URH.PRDYP.SM.HZOUX
16/17L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
16/17L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
17/18Z - Hodowla psów i kotów H.HKN.HOPIK.SI.HZOpX
17/18Z - Hodowla psów i kotów H.HKN.HOPKO.SI.HZOKX
17/18Z - Hodowla psów i kotów H.HKN.HPIKO.SI.HZOHX
17/18Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTY
17/18Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODZR5.SI.HZOKX
17/18Z - Podstawy kynologii H.ZHK.KYN9.SM.HBIOY
17/18L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTY
17/18L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOUY
17/18L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
17/18L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
18/19Z - Hodowla psów i kotów H.HKN.HOPKO.SI.HZOKX
18/19Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTY
18/19Z - Odchów źrebiąt H.HKM.ODZR5.SI.HZOKX
18/19Z - Pielęgnacja koni H.HKM.PIKO5.SI.HZOKX
18/19Z - Podstawy kynologii H.ZHK.KYN9.SM.HBIOY
18/19L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTY
18/19L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOUY
18/19L - Praktyka zawodowa H.HTC.PRZAW.SI.HZOKX
18/19L - Użytkowanie koni H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX
19/20Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTY
19/20Z - Odchów źrebiąt H.5s.ODZRE.SI.HZOKY
19/20Z - Podstawy kynologii H.GHZ.PODK9.SM.HBIOZ
19/20Z - Podstawy kynologii H.ZHK.KYN9.SM.HBIOY
19/20L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTY
19/20L - Podstawy kynologii H.GHZ.PODK9.SM.HBIOZ
19/20L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOUZ
19/20L - Praktyka dyplomowa H.6s.PRA.SI.HZOKY
19/20L - Użytkowanie koni H.6s.UKO.SI.HZOKY
20/21Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTY
20/21Z - Odchów źrebiąt H.5s.ODZRE.SI.HZOKY
20/21L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTY
20/21L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTZ
20/21L - Praktyka dyplomowa H.6s.PRA.SI.HZOKY
20/21L - Użytkowanie koni H.6s.UKO.SI.HZOKY
21/22Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTY
21/22Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTZ
21/22L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTZ
21/22L - Odchów źrebiąt H.6s.ODZRE.SI.HZOKZ
21/22L - Pielęgnacja koni H.6s.PIEKO.SI.HZOKZ
21/22L - Podstawy kynologii H.GHZ.PODK9.SM.HBIOZ
22/23Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTZ
22/23L - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZOTZ
22/23L - Praktyka dyplomowa H.1s.PRA.SM.HZOZZ
23/24Z - Hodowla psów H.GHZ.HOPS9.NI.HZANZ
23/24Z - Kynologia 1 H.F47.KY1.SI.HZATZ
23/24Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZATZ
23/24Z - Kynologia 2 H.F57.KY2.SI.HZOTZ
23/24Z - Podstawy kynologii H.GHZ.POKY9.SI.HZAHZ
23/24L - Hodowla psów H.GHZ.HOPS9.NI.HZANZ
23/24L - Odchów źrebiąt H.6s.ODZRE.SI.HZOKZ
23/24L - Pielęgnacja koni H.6s.PIEKO.SI.HZOKZ
23/24L - Podstawy kynologii H.GHZ.PODK9.SM.HBIOZ
24/25Z - Podstawy kynologii W.11s.K.F.SJ.WETXZ.H

Prowadzone przedmioty

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Pieszka
Stopnie i tytuły
dr inż. prof. URK
PBN ID
1540486
Przejdź do planu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)