Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.HODKO.NI.HZOXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla koni
Jednostka: Katedra Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń i wykładów. Ćwiczenia obejmują zajęcia praktyczne, w skład których wchodzą takie zagadnienia jak: obchodzenie się z koniem, pielęgnacja, elementy psychologii konia, maści, ocena pokroju i pomiary zoometryczne, wady kopyt i podkownictwo, określanie wieku konia na podstawie wyglądu uzębienia, zootechniczne aspekty rozrodu koni, organizacja hodowli i zadania stadnin, stad ogierów, zakładów treningowych i torów wyścigowych. Studenci poznają także budowę rzędu jeździeckiego, uprzęży i pojazdów konnych, podstawy użytkowania wierzchowego (jazda konna) i zaprzęgowego (powożenie). Samodzielnie na podstawie zdobytych wiadomości przygotowują projekt stadniny koni. W ramach wykładów omawiane są następujące zagadnienia: pochodzenie, typy użytkowe i rasy koni hodowanych w Polsce oraz rasy wywierające wpływ na ich hodowlę, koniowate i inne zwierzęta pociągowe, cechy konia wpływające na wartość użytkową, kieru

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pochodzenie koni

2. Typy użytkowe koni

3. Rasy koni

4. Cechy konia wpływające na jego wartość użytkową

5. Kierunki użytkowania koni

6. Praca hodowlana ? cel, wpływ środowiska

7. Metody wyboru (selekcji) doboru i metody hodowlane

8. Ocena na podstawie:

-wyglądu zewnętrznego

-prób dzielności

-pochodzenia

-wartości potomstwa

9. Dziedziczenia niektórych cech i właściwości

10. Wzrost i wychów źrebiąt

Tematyka ćwiczeń:

Organizacja zajęć, reprodukcja stada, obrót stada, organizacja hodowli koni w Polsce, założenia do projektu

Próby dzielności ogierów państwowych, praca i żywienie koni, Praca hodowlana, księgi stadne.

Pomieszczenia dla koni, budowa wozu, określanie wieku u koni.

Podstawy użytkowania wierzchowego i zaprzęgowego, lejcowanie, budowa rzędu i uprzęży, wady kopyt, podkownictwo.

Obchodzenie się z koniem, elementy psychologii, konia, pielęgnacja, identyfikacja, maści -

Budowa ciała konia, ocena pokroju, punktacja, pomiary, indeksy.

Kiełznanie, siodłanie, zakładanie uprzęży, użytkowanie juczne.

Użytkowanie zaprzęgowe ? powożenie, użytkowanie wierzchowe - jazda konna .

Zootechniczne aspekty rozrodu koni, dyscypliny sportu jeździeckiego.

Zaliczenie.

Ćwiczenia projektowe (e-learning):

Projektowanie stadniny koni:

1. obrót stada

2. Żywienie (dawki pokarmowe)

3. Budynki dla koni (plan sytuacyjny oraz rysunki budynków)

Hodowla koni - ćwiczenia projektowe

Charakterystyka przedmiotu: Warsztaty internetowe stanowić będą integralną część zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu "Hodowla Koni", na których studenci między innymi wykonują projekt urządzeniowy stadniny koni. Warsztaty internetowe mają na celu usprawnienie wykonania tego projektu. Na jednym z pierwszych zajęć, studenci otrzymają założenia niezbędne do samodzielnego opracowania projektu. Po szczegółowym omówieniu poszczególnych punktów realizacyjnych studenci, wykorzystując możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty internetowej, będą mogli konsultować poszczególne etapy wykonywanego projektu bezpośrednio z prowadzącymi ćwiczenia.

Prowadzący: dr inż. Jarosław Łuszczyński - rzpieszk@cyf-kr.edu.pl

Forma zakończenia: zaliczenie.

Literatura:

Brzeski E. Użytkowanie koni, K-ów 1991

Chachułą J., Chrzanowski S., Oleksiak S. Chów, hodowla i użytkowanie koni, T. I i II, W-wa 1984

Kaproń M. Nowoczesne metody doskonalenia koni, 1999

Pruski W. Hodowla koni, PWRiL W-wa 1960

Sasimowski E., Budzyński M. Żywieni koni, PWRiL, W-wa 1989

Zwoliński J. Hodowla koni, PWRiL, W-wa 1980

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.