Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kynologii i felinologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.PKF.SI.HZOTY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy kynologii i felinologii
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie podstaw hodowli psów i kotów. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na różnice w budowie anatomicznej ifizjologii psa i kota, formalne aspekty rozmnażania i ochrony psów, organizację hodowli i użytkowania psów. Podane zostaną podstawowe zasady żywienia i rozrodu psów i kotów oraz odchowu szczeniąt i kociąt. Studenci zapoznają się z podstawami prawidłowej pielęgnacji oraz prewencji weterynaryjnej.

Pełny opis:

Pochodzenie psa i kota, dzikie psowate i kotowate

Pies i kot w prawie

Organizacje kyno- i felinologiczne, podstawy pracy hodowlanej, wystawy, próby pracy

Standardy ras wg FCI i FIFE

Podstawy etologii psów i kotów

Podstawy pielęgnacji

Prewencja zootechniczna i weterynaryjna

Podstawy rozrodu

Podstawy żywienia

Różnice międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe/międzyrasowe

Rozpoznawanie ras psów i kotów

Podstawy oraz metody szkolenia

Zabiegi pielęgnacyjne, pies i kot w domu

Choroby i ich objawy, badanie kliniczne

Ciąża, poród, odchów młodych

Pies i kot w służbie człowieka, sport, łowiectwo, terapia, inne

Literatura:

1. Monkiewicz J., Wajdzik J. 2007: Kynologia. wiedza o psie. UWP.

2. Thies D. 1996. Utrzymanie i pielęgnacja kota, Multico

3. Bell J,. S., Cavanagh K. E., Tilley L. P., Smith F. W. K. 2013 Rasy psów i kotów, przewodnik weterynaryjny. Galaktyka

4. Ściesiński K. 2003 Hodowla psów. SGGW.

5. Fiszdon K., Redlicki M. Podręcznik kynologa. ZKwP

6. Case L. P. 2005 Pies - zachowanie, żywienie i zdrowie. Galaktyka

7. Rixon A. 1996: Koty rasowe. Elipsa

8. Krëmer EM. 2015 Rasy psów. Multico.

9. Standardy ras FCI, UKCI, AKC, FIFE, TICA

Efekty uczenia się:

Zna procesy udomawiania psów i kotów, wymienia dzikie psowate i kotowate; zna organizację i zasady hodowli psów i kotów oraz akty prawne to regulujące

Charakteryzuje najbardziej znane rasy psów i kotów wg FCI i FIFE

Posiada wiedzę z zakresu podstaw pielęgnacji, żywienia, rozrodu i prewencji weterynaryjnej psów i kotów

Tłumaczy odmienność anatomiczną, etologiczą i fizjologiczną pomiędzy psami i kotami

Wskazuje różnice między gatunkowe i wewnątrzgatunkowe/rasowe; rozpoznaje najbardziej popularne rasy psów i kotów

Wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, przeprowadza badanie kliniczne, rozpoznaje objawy chorób

Analizuje objawy ciąży i zbliżającego się porodu, wskazuje jego ewentualny nieprawidłowy przebieg; umie pomóc matce i noworodkom w okresie neonatalnym i postnatalnym; weryfikuje zasady szkolenia osobników młodych i dorosłych

Interpretuje zasady użytkowania oraz analizuje wymagania stawiane psom służbowym, sportowym, myśliwskim czy towarzyszącym

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i dobrostanem zwierząt i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych, dba o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach praktycznych; zaliczenie testu w formie pisemnej - na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.