Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zmienność cech u różnych ras i grup koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.982XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zmienność cech u różnych ras i grup koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Hodowla ekologiczna 4 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 4 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 4 sem.elektyw
Prewencja 4 sem.przedmioty do wyboru i elektywy
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem będzie omówienie specyfiki typów i ras koni. Omówione zostaną właściwości koni uwarunkowane genetycznie wpływające na zmienność cech oraz warunki środowiskowe oddziaływujące na użytkowość.

Pełny opis:

1.Typy i rasy koni - ich specyfika (wierzchowe, zaprzęgowe, ogólnoużytkowe)2.Potrzeby środowiskowe rożnych ras i wpływ na konie

3.Cechy wpływające na wybór, dobór i selekcję u różnych ras

4.Metody hodowlane stosowane u różnych ras (hodowla w czystości i krzyżowanie)

5.Właściwości uwarunkowane genetycznie - cechy związane z rozrodem

6.Właściwości uwarunkowane genetycznie - zdrowie

7.Właściwości uwarunkowane genetycznie - uzdolnienia do pracy, temperament, charakter

8.Markery genetyczne

9.Trening i jego specyfika w różnych grupach koni

10.Metody kontroli i oceny wartości użytkowej - wierzchowe, prymitywne

11.Metody kontroli i oceny wartości użytkowej - wszechstronnie użytkowe, zimnokrwiste

12.Rola ras czystych w doskonaleniu innych ras w Polsce i na świecie

13.Rola ras czystych w doskonaleniu innych ras w Polsce i na świecie - czysta krew arabska

14.Rola ras czystych w doskonaleniu innych ras w Polsce i na świecie - pelna krew angielska

15.Wady przekazywane na potomstwo u różnych ras

16.Pielęgnacja u różnych ras

17.Wymagania różnych ras - pomieszczenia

18.Wymagania różnych ras - żywienie

19.Reakcje na bodźce i tempo uczenia się u różnych ras

20.Cechy wpływające na sposób wykorzystania różnych grup

21.Przyczyny leżące u podstaw zmienności cech (środowisko, cechy genetyczne)

22.Perspektywy w hodowli koni

Literatura:

- Haller M. Rasy koni, Wyd. Multico, W-wa 2000

- Zwoliński J. - Hodowla koni, PWRiL, 1976

- Pruski W. - Hodowla koni, PWRiL

- Kaproń M. - Metody doskonalenia koni, Wyd. AR Lublin, 1999

- Sasimowski E. - Hodowlane metody doskonalenia koni, PWRiL, 1973

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje metody i efekty pracy hodowlanej prowadzonej przy wykorzystaniu genetyki. Wymienia kryteria i uwarunkowania dobrostanu zwierząt.

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu hodowli i chowu koni. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy koniach. Rozróżnia metody kontroli i oceny wartości użytkowej. Tłumaczy rolę ras czystych w doskonaleniu innych ras w Polsce i na świecie. Rozróżnia cechy wpływające na sposób wykorzystania różnych grup koni. Wskazuje przyczyny leżące u podstaw zmienności cech.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywna postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

Jest świadomy potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

ocena prezentacji ustnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Romana Augustyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.