Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koń w badaniach naukowych-organizacje hodowlane i naukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHK.KONB9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koń w badaniach naukowych-organizacje hodowlane i naukowe
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów, zwłaszcza magistrantów Katedry z zasadami rządzącymi badaniami naukowymi oraz możliwościami ich upowszechniania. Celem jest również przybliżenie studentom specyfiki badań naukowych na koniach a przede wszystkim wpojenie umiejętności rozumienia metodyk, zasad dyskusji oraz formułowania wniosków a także wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce. W świetle badań zostaną też omówione organizacje zajmujące się hodowlą koni.

Pełny opis:

Definicja metodyki oraz badań naukowych i ich związek z praktyką

Specjalistyczne czasopisma naukowe, popularnonaukowe i popularne; impact factor; lista filadelfijska; bazy danych czasopism

Statystyka w badaniach naukowych

Koń w badaniach hodowlanych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji

Koń w badaniach biometrycznych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji

Koń w badaniach fizjologicznych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji

Koń w badaniach rozrodowych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji

Koń w badaniach żywieniowych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji

Koń w badaniach wysiłkowych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji

Koń w badaniach behawioralnych – cele i metody badań, omówienie konkretnych publikacji

Praca magisterska jako praca naukowa

Organizacje naukowe zajmujące się hodowlą koni

Literatura:

1. Dostępne publikacje dotyczące badań naukowych przeprowadzanych na koniach (biblioteka, e-zasoby pełnotekstowe i abstraktowe)

2. Statuty organizacji zajmujących się hodowlą koni

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje metody badań naukowych i ich związek z praktyką, rozpoznaje organizacje zajmujące się hodowla koni

Rozróżnia i wybiera specjalistyczne czasopisma naukowe, popularno-naukowe i popularne, wskazuje bazy danych czasopism, tłumaczy pojęcia impact factor, lista filadelfijska, indeks cytowań, lista czasopism punktowanych

Definiuje pracę magisterską jako przykład pracy naukowej

Umiejętności

Charakteryzuje cele i metody badań o różnym charakterze bazując na konkretnych przykładach publikacji naukowych

Charakteryzuje cele i metody działania różnych organizacji zajmujących się hodowlą koni.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość związku między nauką a praktyką, wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe technologie i idee

Posiada zdolność do organizacji pracy i rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie przygotowanego referatu na zadany temat

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.