Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.URH.SEMI1.SM.HZOZX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Prezentacje multimedialne studentów dotyczące wybranych zagadnień z żywienia zwierząt.

Pełny opis:

W czasie seminarium studenci referują przygotowane tematy dotyczące: wpływu czynników żywieniowych na jakość produktów zwierzęcych; pasz genetycznie modyfikowanych (plusy i minusy): zasad żywienia zwierząt w okresie okołoporodowym i zaburzeń metabolicznych mogących występować w tym okresie; systemu żywienia TMR i PMR w stadach wysokowydajnych i problemów z tym związanych; wskaźników fizjologicznych wykorzystywanych do oceny poprawności żywienia zwierząt.

Materiał jest przygotowywany w oparciu o wyniki z badań opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych w ostatnich latach i czasopismach popularno-naukowych.

Literatura:

Czasopisma popularno-naukowe. Czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne dotyczące żywienia zwierząt.

Zawadzki W.: Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt. UP Wrocław, 2008. Żywienie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wykorzystuje szczegółową wiedzę z zakresu żywienia zwierząt

Zna metody i techniki prowadzenia pracy badawczej

Umiejętności

Potrafi syntetycznie przedstawiać wyniki, zorganizować warsztaty, szkolenia

Korzysta z fachowej literatury naukowej

Kompetencje społeczne

Ma świadomość ciągłego dokształcania i zdobywania wiedzy

Potrafi planować i działać kreatywnie w przygotowaniu pracy zaliczeniowej

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.