Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe i lokalne organizacje hodowli koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.MOHK9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe i lokalne organizacje hodowli koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dokładne zapoznanie studentów z funkcjonowaniem różnorodnych organizacji zajmujących się hodowlą i użytkowaniem koni na świecie. Do treści kształcenia włączono informacje na temat obecnie działających organizacji zajmujących się hodowlą i użytkowaniem koni różnych ras na świecie, w szczególności pole i zakres ich działalności.

Pełny opis:

1 Wprowadzenie do nazewnictwa organizacyjnego – związek, stowarzyszenie, fundacja etc., wizyta w OZHK w Krakowie.

2 Zasady organizacji i działalności Jockey Club.

3 Zasady organizacji i działalności World Arabian Horse Organisation i European Conference of Arabian Horse Organisation.

4 Związki hodowców koni różnych ras.

5 Stowarzyszenia miłośników i użytkowników koni.

6 Fundacje na rzecz pokrzywdzonych koni.

Literatura:

Statuty związków hodowców koni różnych ras, stowarzyszeń miłośników i użytkowników koni oraz fundacji na rzecz koni pokrzywdzonych

e-zasoby

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje pojęcia z zakresu organizacji hodowli koni w Polsce i na świecie.

Charakteryzuje zasady organizacji i działalności związków hodowców koni różnych ras.

Rozróżnia stowarzyszenia miłośników i użytkowników koni oraz fundacje na rzecz koni pokrzywdzonych.

Umiejętności

Kompetencje społeczne

Postępuje zgodnie z zasadami dobrostanu koni.

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej.

Metody i kryteria oceniania:

zliczenie pisemne - test

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.