Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polski koń arabski na arenie światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.ZHK.ARAB9.SI.HZOHY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polski koń arabski na arenie światowej
Jednostka: Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
Grupy: Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studentów z zagadnieniami kształtowania się, rozwoju i sukcesów hodowli koni czystej krwi arabskiej, z której nasz kraj słynie na cały świat. Przedmiot ma również na celu przedstawienie studentom zasad i reguł stosowanych w hodowli i użytkowaniu koni czystej krwi arabskiej. Student ukończywszy przedmiot będzie posiadał gruntowną wiedzę na temat rasy, będzie znał rody i rodziny, stadniny, hodowców oraz najbardziej znane konie a tym samych posiądzie umiejętność oceny rodowodu, eksterieru i użytkowości koni czystej krwi arabskiej.

Pełny opis:

Uwarunkowania kulturowo-gospodarczo religijne Półwyspu Arabskiego

Teorie na temat powstania rasy

Zasady hodowli stosowane przez beduinów

Początki hodowli koni arabskich na ziemiach polskich

Dynamika rozwoju hodowli w XIX i na początku XX w.

Hodowla w dwudziestoleciu międzywojennym

Straty poniesione w czasie II wojny światowej

Rozwój hodowli po II wojnie światowej

Charakterystyka nowoczesnego konia arabskiego

Stadnina państwowe

Stadniny prywatne

Rodziny żeńskie istniejące w Polsce i na świecie

Rody męskie istniejące w Polsce i na świecie

Wybitne reproduktory

Wybitne klacze matki

Wybitne konie pokazowe

Wybitne konie wyścigowe

Ludzie związani z hodowlą koni arabskich

Sukcesy polskich koni arabskich na arenie krajowej i międzynarodowej

Wizyta w ośrodkach hodowlanych o różnej specyfice działalności

Literatura:

1. Pruski W. 1983 Dwa wieki polskiej hodowli koni arabskich (1778-1978) i jej sukcesy na świecie, PWRiL W-wa

2. Pruski W. 1980 Wyścigi i hodowla koni pełnej krwi oraz czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918-1939, ZN Ossolińskich Wrocław

3. Monografie i charakterystyki stad i stadnin koni w Polsce

4. Skorkowski E. Tablice genealogiczne polskich koni czystej krwi arabskiej, W-wa 1972

5. Rozwadowski Z. 1958 Ogiery i klacze w hodowli czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918 - 1948, Kraków IZ

6. Publikacje i artykuły dotyczące hodowli i sukcesów koni arabskich pochodzących z Polski

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje konia arabskiego w starym i nowym typie, wymienia specyficzne cechy morfologiczne i fizjologiczne oraz schorzenia tych koni

Objaśnia teorie powstania rasy, odtwarza historię i rozwój hodowli akcentując wpływ wydarzeń historycznych wieku XIX i XX.

Rozpoznaje i charakteryzuje obecnie istniejące stadniny koni czystej krwi arabskiej

Nazywa oraz charakteryzuje rody i rodziny, wybiera konie wybitne użytkowo i hodowlanie, rozpoznaje ludzi związanych z hodowlą koni czystej krwi arabskiej

Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe dotyczące hodowli koni

Wykazuje determinację w przyswajaniu bardzo szczegółowej wiedzy, rozumie jej znaczenie dla praktyki

Jest świadomy zagrożeń związanych ze współpracą ze zwierzętami, wykazuje determinację w celu zachowania zasad bezpieczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania; obowiązkowa obecność na wyjazdach do stadnin

Do oceny końcowej wlicza się 50% oceny z wykładów i 50% oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.