Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.6s.SEM.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie zakresu wiedzy studentów dotyczącej wszelkich aspektów i aktualnych problemów zootechniki poprzez wygłaszanie referatów na tematy zgodne z zainteresowaniami studentów.

Pełny opis:

Merytoryczne przygotowanie do pisania pracy inżynierskiej.

Nauka korzystania z baz internetowych, bibliotecznych i innych. Nabywanie praktycznych umiejętności dotyczących prezentacji ustnych dotyczących pracy dyplomowej oraz ogólnych zagadnień zootechnicznych.

Literatura:

W zależności od tematu pracy źródła książkowe, czasopisma, strony internetowe

Bazy biblioteczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego co jest niezbędne przy tworzeniu prezentacji z wykorzystaniem zasobów internetowych.

Umiejętności

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień zootechnicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość związku między nauką a praktyką. Wykazuje kreatywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego

Jest świadomy podejmowanych działań prowadzących do przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia stanowi realizacja zadań takich jak: omówienie artykułu naukowego związanego z pracą inżynierską, wykonanie recenzji pracy dyplomowej, praca z anglojęzycznym artykułem naukowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Łuszczyński
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Jarosław Łuszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.