Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.DFZ.SEMID.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium zootechniczne
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie poszerzenie zakresu wiedzy studentów dotyczącej wszelkich aspektów i aktualnych problemów zootechniki poprzez wygłaszanie referatów na tematy zgodne z zainteresowaniami studentów.

Pełny opis:

1. Merytoryczne przygotowanie do pisania pracy inżynierskiej.

2. Nauka korzystania z baz internetowych, bibliotecznych i innych. Nabywanie praktycznych umiejętności dotyczących prezentacji ustnych dotyczących pracy dyplomowej oraz ogólnych zagadnień zootechnicznych.

Literatura:

W zależności od tematu źródła książkowe, czasopisma, strony internetowe.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego co jest niezbędne przy tworzeniu prezentacji z wykorzystaniem zasobów internetowych.

Umiejętności

Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim dotyczących zagadnień zootechnicznych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość związku między nauką a praktyką. Wykazuje kreatywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego

Jest świadomy podejmowanych działań prowadzących do przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja ustna

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.