Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla psów i kotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.3s.HOPIK.SI.HZOPY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla psów i kotów
Jednostka: Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt
Grupy: Prewencja weterynaryjna 3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw hodowli i użytkowania psów i kotów. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na różnice międzygatunkowe i międzyrasowe (anatomiczne i etologiczne), formalne aspekty rozmnażania i ochrony, organizację hodowli i użytkowania psów i kotów. Podane zostaną podstawowe zasady żywienia i rozrodu oraz odchowu młodych. Studenci zapoznają się z podstawami prawidłowej pielęgnacji tzw. komercyjnej i wystawowej a także aktami prawnymi regulującymi zasady hodowli tych zwierząt.

Pełny opis:

Pochodzenie psa i kota, dzikie psowate i kotowate

Pies i kot w prawie

Organizacje kyno- i felinologiczne, podstawy pracy hodowlanej, wystawy, próby pracy

Standardy ras wg FCI i FIFE

Podstawy etologii psów i kotów

Podstawy pielęgnacji

Zasady profilaktyki weterynaryjnej, prewencji oraz leczenia chorób psów i kotów

Podstawy rozrodu

Podstawy żywienia

Różnice międzygatunkowe i wewnątrzgatunkowe/międzyrasowe

Rozpoznawanie ras psów i kotów

Podstawy oraz metody szkolenia

Zabiegi pielęgnacyjne, pies i kot w domu

Badanie kliniczne psa i kota, rozpoznawanie objawów chorób wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych, pasożytniczych i o podłożu genetycznym

Ciąża, poród, odchów młodych

Pies i kot w służbie człowieka, sport, łowiectwo, terapia, inne

Literatura:

Monkiewicz J., Wajdzik J. 2007: Kynologia. wiedza o psie. UWP.

Thies D. 1996. Utrzymanie i pielęgnacja kota, Multico

Bell J,. S., Cavanagh K. E., Tilley L. P., Smith F. W. K. 2013 Rasy psów i kotów, przewodnik weterynaryjny. Galaktyka

Ściesiński K. 2003 Hodowla psów. SGGW.

Gliński Z., Kostro K. 2005 Choroby zakaźne psów i kotów. PWRiL

Case L. P. 2005 Pies - zachowanie, żywienie i zdrowie. Galaktyka

Rixon A. 1996: Koty rasowe. Elipsa

Krëmer EM. 2015 Rasy psów. Multico.

Taylor S. M. 2010. Zabiegi diagnostyczne u psów i kotów, Elsevier, Urban & Partner

Standardy ras FCI, UKCI, AKC, FIFE, TICA

Efekty uczenia się:

Zna procesy udomawiania psów i kotów, wymienia dzikie psowate i kotowate; zna organizację i zasady hodowli psów i kotów oraz akty prawne to regulujące

Charakteryzuje najbardziej znane rasy psów i kotów wg FCI i FIFE

Posiada wiedzę z zakresu podstaw pielęgnacji, żywienia i rozrodu

Zna zasady prewencji weterynaryjnej psów i kotów

Wskazuje różnice między gatunkowe i wewnątrzgatunkowe/rasowe; rozpoznaje najbardziej popularne rasy psów i kotów

Przeprowadza badanie kliniczne, rozpoznaje objawy chorób wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych, pasożytniczych i o podłożu genetycznym

Analizuje objawy ciąży i zbliżającego się porodu, wskazuje jego ewentualny nieprawidłowy przebieg; umie pomóc matce i noworodkom w okresie neonatalnym i postnatalnym; weryfikuje zasady szkolenia osobników młodych i dorosłych; wykonuje podstawowe zabiegi pielęgnacyjne

Interpretuje zasady użytkowania oraz analizuje wymagania stawiane psom służbowym, sportowym, myśliwskim czy towarzyszącym

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z hodowlą i dobrostanem zwierząt i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych, dba o bezpieczeństwo ludzi i zwierząt

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach praktycznych; zaliczenie testu w formie pisemnej - na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania

Do oceny końcowej wlicza się 50% oceny z wykładów i 50% oceny z ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.